Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejné jednání o koncepci dopravy

Na základě petice občanů se konalo  6.11.2018 veřejné projednání koncepce dopravy v Čelákovicích. Ve fotogalerii se podívejte na dokumenty dokladující současný stav výkupu pozemků pro obchvat města a neaktuální informace přinášené na internetových stránkách města. Zcela jinak informují v Lysé kde mají výbor zastupitelstva pro dostavbu obchvatu, který se schází již 3 roky téměř  každý měsíc. Srovnejte současný stav územního plánu na východ od hřbitova s výkresem koncepce dopravy rušícím obslužnou komunikaci napojující dopravu od Sedlčánek na obchvat. Z výkresu koncepce dopravy je možné vysledovat rozdělení obchvatu na etapu 1 (propojení na parkoviště) a na etapu 2, které však v době veřejného projednání bylo zrušeno a obě etapy by měly být provedeny v I.etapě. Je to však jen teorie a skutečnost může být jiná. V případě realizace pouze 1.etapy se významně navýší intenzita dopravy v ulici Jana Zacha. Z přiloženého výkresu katastrální mapy je zřejmé, že za 3 roky výkupu pozemků pro obchvat je již většina trasy vykoupená a tak je divné, že tato trasa podle koncepce dopravy byla uvedena až v 2.etapě. Pro tzv. první etapu není vykoupen ani jediný pozemek. Parkování je velkým problémem města a je tedy nepochopitelné, že v mapě připravovaných parkovišť Středočeského kraje (zdroj stránky kraje) nejsou Čelákovice uvedeny. Na mapě je uvedeno jak velké parkoviště se ve kterém městě připravuje (tj. kapacita parkovacích míst pro automobily a kola). Jsou zde uváděny i náklady včetně možných zdrojů financování. Na veřejném projednání sdělil místostarosta Studnička, že jsou vedena jednání o výkupu plochy u nádraží v ulici Roseveltova a zde by mohl vzniknout parkovací dům. Zřejmě největší vadou koncepce je zjištění získané při veřejném projednání, že zpracovatel koncepce v počáteční fázi prací naprosto podcenil zjištění stávajícího stavu dopravního zatížení. Nezná kolik aut projíždí každý den ulicemi Masarykova, Sokolovská, Mochovská, nebo Jana Zacha a jeho návrhy např. zrušení 3 změny územního plánu tj.obslužné komunikace na východ od hřbitova přinese v budoucnu výrazné zhoršení dopravního zatížení nejen pro centrum města. Za zcela nevyhovující považuji řešení pěší a cyklodopravy. Prý není potřeba chodník do Sedlčánek, kde žije cca 1000 obyvatel, ale je nutné řešit chodník do Záluží s 350 obyvateli. Cyklostezky jsou vedeny po nových trasách v polích kolem Čelákovic, ale jejich napojení na Mochov, Nehvizdy, Přerov zde chybí. Chybí i napojení na cyklověž, nebo zastávku ČD v Jiřině. Po 5 letech práce se jeví koncepce dopravy naprosto nedostatečnou.   

 

Fotografie