výpis z usnesení rady zaslaný s poděkováním od Dr.Rýdla a Ing.Klicpery