8 9 1990 shromáždění svolané OF k podpoře převedení budovy Krajské politické školy J  Švermy do majetku města (3)