ředitelka domu dětí a mládeže pí.Zradičková velmi přispěla