sektor skoku do dálky již opět získává budoucí podobu 21.10.2014