Vyjádření MěÚ Neratovice o přidělení příspěvku Farní Charitě Neratovice