Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podklady k jednání ZM dne 6.2.2012

Na programu jednání zastupitelstva bude opět příspěvek Farní Charitě Neratovice. Po minulém zasedání mě nebylo několik věcí zcela jasných a tak jsem žádal o informace.Nejprve jsem chtěl znát kolik má vlastně Pečovatelská služba města klientů srovnatelně s Farní charitou tj. pouze v rozsahu základní péče ( bez pedikůry ).Odpověď po několika urgencích konečně přišla a tak dnes vím, že Pečovatelská služba města má prý celkem 85 klientů. Počátkem prosince dva dny před zastupitelstvem to bylo pouze 66 ( sděleno telefoinicky ved. pečovatelské služby ) poté již na ZM 76 a dnes o 19 více než před dvěma měsíci. Dobře jen nějak nedovedu pochopit určité matematické úkony. Může být 8x9=120? asi ne.Může být 120 - 98 více než 31? Asi také ne.Věřím, že se vše vysvětlí a bude vše transparentní a bez možných pochyb. Na jednání Finančního výboru jsem své pochybnosti přednesl a jelikož ani u členů výboru matematické taje nenašly pochopení bude v Pečovatelské službě provedena kontrola.Bude historicky první od r.2007, kdy Pečovatelskou službu převzalo město. Žádal jsem město dle zákona o svobodném přístupu k informacím o sdělení kdy a kdo kontroluje pečovatelskou službu. Obdržel jsem odpověď, že kontrolu provádí Krajský úřad.Jak je však zřejmé z odpovědi vedoucí odboru soc. služeb kraje nikdy tuto kontrolu neprovedli.V odpovědích je vůbec zajímavo.Hned první otázka byla zodpovězena jen z části.Chtěl jsem znát jaká je kapacita domů s pečovatelskou službou a kolik nájemníků nevyužívá nabídku pečovatelské služby. Jaká je kapacita již vím, ale odpověď kolik nájemníků nevyužívá pečovatelskou službu jsem neobdržel. Celkem snadno se to však dá odvodit z textu odpovědi vedoucí pečovatelské služby. Základní pečovatelské služby neodebírá cca 20 nájemníků z 37 ( někteří využívají pedikůru ).Ačkoliv jsem nežádal o měsíční hlášení o výkonech Pečovatelské služby pečliví úředníci mě je pro jistotu za malý peniz zaslali.Díky jim jsem si mohl udělat tabulku a vidět konečně jak to v Pečovatelské službě po celý rok chodí.

Při vypočítaných průměrech vychází každý den 3,5 klienta na výkon pedikury, 28 obědů, jeden vykoupaný klient, vypráno 3,5 kg prádla, za měsíc se  uskuteční něco víc než 6 návštěv. Jsou to pěkná čísla.

Pak je zde otázka nájemného v DPS. Dlouhou dobu nám úředníci tvrdí, že nemůžeme na základě poskytnuté dotace zvyšovat nájemné.Průměrný nájem malých bytů v Čelákovicích se dle posudku soudního znalce pohybuje kolem 120, - Kč/m2. V DPS Kostelní nájemné činí 16,40 Kč/m2.Ptal jsem se na ministerstvua tam mě řekli, že není důvod proč by mělo být nájemné tak nízko a skutečně ve srovnatelsných městech se nájemné v DPS pohybuje kolem 70, - Kč/m2. Zkoušel jsem počítat rozdíl kolik činí nájem současný a kolik by se vybralo pokud by byla cena na úrovni běžného nájmu v obecních bytech.Rozdíl je asi 500.000, -Kč. Udivilo mne také, že o způsobu tvorby nájemného byl informován ministerstvem již půl roku přede mnou bývalý místostarosta ing.Ryneš. Proč nic neřekl? Zřejmě mu to nevadí!! Podobně se zeptal člen bytové komise a tomu odpověděli, že příslušnou vyhlášku omezující výši nájemného soud zrušil již v r.2000.Nevěříte? Podívejte se níže a čtěte. Borci v městské radě ještě v r.2008 rozhodli aniž věděli proč. Stojí to za čtení. Kdo je odpovědný? Kdo zaplatí škody vzniklé městu?

 

 

Fotografie