zkušenosti z praxe přednášela pí.Havelková z MAS Podlipansko