Zájemci o účast v Místní akční skupině pozorně naslouchali