Bývalý starosta Ivan Černý Úval byl při založení MAS Pošembeří