Jdi na obsah Jdi na menu
 


Manipulace s veřejným míněním

Ve Zpravodaji Města Čelákovice č.1/2013 bylo zveřejněno pod názvem spor o charitu mé stanovisko k jednání o příspěvku města na činnost pečovatelské služby Farní Charity Neratovice, která je poskytována v r.2012 celkem 55 občanům Čelákovic. Pro toho kdo nebyl na jednání zastupitelstva je možné přiblížit vývoj jednání v zápise zveřejněném na internetových stránkách města ( str.11 bod 5.7 ).

cituji ze zápisu :

PhDr.Tichá – kolik klientů mají jednotlivé organizace? Farní Charita Neratovice – 55 smluv aktivních klientů , Vedoucí pečovatelské služby Čelákovice – registrovaných klientů 190, aktivních klientů s plnou péčí 76. Iglo - vznesl dotaz, zda do smluv registrovaných klientů není počítána i pedikůra.Vedoucí Pečovatelské služby Čelákovice – do evidenčního stavu se počítají všichni. Farní charita Neratovice – pedikura je fakultativní výkon a není podle zákona zahrnuta do základních činností. Skutečný počet registrovaných klientů v Čelákovicích je 55 od začátku roku 2012.Číslo 28 udávané jako počet pečovaných je údajem za měsíc.( konec citace ).

Pokud se pozorněji začtete do reakce vedoucí pečovatelské služby pí.Snítilé, tak zjistíte několik nepřesností či přímo zavádějích informací :

1.Pan Iglo, jak vyznívá z jeho příspěvku, preferuje Farní charitu Neratovice. Nevím  jak na toto své tvrzení pí.Snítilá přišla.Pro mne je prioritou, aby si občan sám mohl vybrat a bylo mu poskytnuto to nejlepší. Pokud jsem zvolil příklad operátora poskytujícího služby za 100 a město by mělo zakázat příjem jeho služeb protože má operátora poskytujícího služby za 1000, - Kč pak to není o službách Farní charity, ale obecně o přístupu k hospodaření města.Mým cílem je Město přátelské rodině. Tento pojem je zatím v našem městě novým, ale věřím, že i u nás najde své příznivce.

2.Ráda by uvedla na pravou míru některá čísla. Prý jsem nesprávně uvedl počet 55 a Charita se v říjnu starala jen o 31 občanů.Stejně tak u čelákovické Pečovatelské služby byl v měsíci říjnu skutečný stav pečovaných 120 z celkového evidenčního stavu 191 klientů ( konec citace ). Zde je třeba říci, že jsou smíchávány hrušky a jablka. Jak je uvedeno v zápise z jednání zastupitelstva Charita uvádí počet 55 klientů ( ale bez pedikury, která dle zákona nepatří mezi základní pečovatelské služby ). Pečovatelská služba města má sice 191 klientů, ale jen 76 v plné péči tj. srovnatelných s klienty Charity. Tedy jedná se o porovnání stavu 55 : 76 a rozhodně ne dle výkazu náhodně vybraného měsíce, ale od počátku roku.Navíc měsíc říjen vybrala pí.Snítilá pro srovnání velmi nešťastně.V říjnu Pečovatelská služba města odvedla ve srovnatelsných položkách vůbec nejmenší výkon neboť pokud od skutečného stavu pečovaných odečteme pedikuru jsme na čísle 22 a zde by již vážně měl někdo říci , jak je možné, že 2 pečovatelsky Charity za měsíc říjen vykázaly 31 pečovaných a 7 pečovatelek Pečovatelské služby města jen 22. Uvedených 98 výkonů pedikury je práce jedné pečovatelky.

3. Eventuelní převzetí klientů od Charity by nemělo vliv na kvalitu služeb, kterou poskytujeme. Předpokládám, že je cílem pí.Snítilé kvalitu poskytovaných služeb výrazně zlepšit a tedy lze jen těžko uvěřit, že  se stejným počtem pečovatelek zvládne dodržet byť i současnou kvalitu neboť pečovatelkám by narostl objem prací ze současného počtu klientů v plné péči na 131 místo současných 76. Velmi výrazně lze pochybovat o zachování kvality péče pro současné klienty Charity, kterým Charita nabízí své služby 7 dní v týdnu proti městské službě pracující 5 dní v týdnu a ne do 19 hodin, ale jen do 16 hodin. Pečovatelská služba města nenabízí též asistenční službu po 24 hodin a odlehčovací službu pro které nemá certifikaci a tak i při dobré vůli je nabízete nesmí. 

4. Prioritou volených zástupců by měl být dle paní Snítilé logický zájem o rozvoj služby, kterou město samo poskytuje. Ano tento zájem rozhodně mám a mohu to dokázat i účastí na jednání sociální komise a zpracováním podkladu z října 2012 , který jsem nazval "1720 Seniorů nad 65 let let a co jim nabízíme". Dle usnesení rady, která můj podklad projednala na svém zasedání měl být materiál projednán v sociální komisi, ale dosud se tak nestalo. Není to snad proto, že ukazuje na výrazně nižšší úroveň péče o seniory ve srovnání s okolními městy? Domnívám se, že základní prioritou by neměl být rozvoj té či oné služby, ale péče o občana a ta je u mne na prvním místě. Jen těžko chápu, že Čelákovice nemají až dosud jako snad jediné srovnatelné město v republice zavedeno tzv. Komunitní plánování. Uvedený způsob spojuje využítí všech služeb a využívá jejich přednosti ve prospěch občanů. To se v Čelákovicích neděje a je snaha likvidovat konkurenci uváděním polopravd.

 K výše uvedenému bodu 2 doplňuji 9.3.2013 dokument, který jasně říká, jak moc lze brát vážně informace o Pečovatelské službě. Požádal jsem dle zákona o svobodném přístu k informacím o  doplňující informace. Každého jistě zaujme odpověď na otázku 1b) Jak je vypočítaný průměr pečovaných na jednu pečovatelku uváděný v měsíčních hlášeních. Odpověď : vypočítaný průměr na jednu pečovatelku je jen orientační a je vypočítán z počtu klientů kterým je poskytována teréní služba. V tabulce uvádějící výkony Pečovatelské služby za měsíce 1 až 11/2012 je v některých měsících uveden stejný počet klientů v terénu, ale průměr na jednu pečovatelku je různý. Matematické vysvětlení zde lze použít jen těžko. Čím to asi je? 

 

Fotografie