Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kvalitu ovzduší v Čelákovicích je nutné řešit

Pro zájemce o kvalitu ovzduší v našem městě jsem začal kopírovat mapy Českého Hydrometeorologického ústavu dokladující vývoj kvality ovzduší v r.2017. Jistě se najdou lidé s názory, kteří si srovnají úroveň znečištění s ostatními městy a s odkazem na plošnou inverzi mé obavy zamítnou . Ano i jinde to bývá špatné, ale proč se nepokusit o zlepšení? Je to jinde stejně špatné a nebo horší (lepší)? Podle výsledků map ČHMÚ patříme do oblasti s obecně špatnými podmínkami o to větší musí být našeho snaha o zlepšení.Těm co opravdu mají zájem předkládám zajímavý argument. V době měření kvality ovzduší v Čelákovicích v roce 2011 jsem si uložil mapu ČHMÚ ze dne 13.11.2011 a později jsem ji porovnal s výsledky měření. Mapa v Čelákovicích vykázala překročení povoleného limitu, ale výsledek měření ukázal ještě vyšší hodnoty. Oficielní cestou prostřednictvím starostky Tiché jsme napsali dopis náměstkovi ČHMÚ s žádostí o vysvětlení a to jsme obdrželi obratem. Mapy jsou zpracovávány na základě měření automatických stanic ČHMÚ a pro zanesení výsledků do map se používá speciální model což je důležité především ve městech, kde nejsou umístěny měřící stanice. Některé modely v Čelákovicích dle náměstka ČHMÚ zachycují významný zdroj znečištění ovzduší , ale právě ten model co je využívaný pro tvorbu zveřejněných map významný zdroj znečištění neuvádí. Není divu, že jsme v mapách uváděni se stejnou kvalitou ovzduší jako např.Brandýs - Stará Boleslav (kde prokazatelně mají kvalitnější ovzduší - možné srovnat s výsledky stanice ČHMÚ v Brandýse umístěné). Mapa kvality ovzduší z 13.11.2011 vykazuje překročení limitu v úrovni 100 až 150 µg /m3, ale výsledky měření dokladují překročení ve výši 165 µg /m3 což je na mapě výsledek naprosto srovnatelný s nejhůře postiženým místem ČR Ostravou.Tedy vždy když vidím mapu znečištění v Čelákovicích, tak si nějaký ten miligram znečištění přidávám. Vedení města  však z nepochopitelných důvodů o přesné zjištění kvality ovzduší v Čelákovicích nejeví zájem.

Budu v průběhu roku zaznamenávat všechny případy překročení limitu prašnosti PM10 v Čelákovicích. Jsem zvědav kam až se dostaneme. Nemělo by dojít k většímu počtu než 35 dnů v roce, kdy bude překročen denní limit pro PM10. Zatím k dnešnímu dni t.j.17.února 2017 od 1.ledna 2017 mapy vykazují v Čelákovicích 24 dní ve kterých byl překročen denní limit. Je to moc a nebo málo? To ukáže až výsledek celého roku 2017. 

Dne 6.2.2017 na internetových stránkách města zveřejněno :

Viděl jsem na vlastní oči. Auto BMW mojeho kamaráda ,které jsem včera obdivoval, jak bylo naleštěné, je jako slepice" Kropenka" Co na to pan starosta? Vedoucí OŽP na řešení nemá kompetence, pan starosta i místostarosta včetně pana tajemníka nejsou kolem poledne k zastižení. Bude další "Ostrá nóta???" Na nic jiného se asi radnice nezmůže. Pozvat technika specializované laboratoře na odběr vzorků přilepeného spadu ,kterou jsem doporučil, pani Mutínská odmítla s tím ,že na to nemá peníze a radila abych to raděj jako soukromá osoba nedělal
Lak i skla připomínají brusný papír .Přilepený spad nelze tamponem setřít a odolává benzinu i lihu. Foto zveřejním.
Zdraví vás Ilja Tureček
Pány z rady města upozorňuji! Saharský písek to není.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po první události s poškozenými auty v r.2016 zasedala rada města a přijala některá usnesení k zamezení obdobných krizových situací. Není to ani rok a situace se opakuje. Znáte někdo, jak dopadla opatření přijatá radou? Mlčení a snad lidé zapomenou....