Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak dlouho ještě budeme neodpovědní?

Rozhodování zastupitelů by mělo být podloženo kvalitními odbornými podklady, které připraví buď úřednici Městského úřadu a nebo najatý odborník. Je naprosto nepochopitelné, že se projednávají zásadní rozhodnutí a podklady jsou nedokončené a neobsahují příslušná doporučení a jsou spíše zavádějící. Často obdržíme odpovědi nepravdivé a jen těžko mohu odhadovat komu slouží cenzura a "upravené" podklady.Skutečnost, že se ještě v tomto volebním období setkám s cenzurou mne šokuje, ale je tomu tak. Požádal jsem o poskytnutí informací k činnosti Pečovatelské služby a mě poskytnutá informace měla být uvedena na stránkách města.To se však nestalo neboť odpověď je zde uvedena jen částečně. Jak zkreslené jsou informace podávané některými úředníky jsme mohli slyšet na minulém zastupitelstvu. Požádal jsem o potvrzení informací dodaných telefonicky a toto trvalo 52 dní s velkými výmluvami a pouze osobní zásah starosty dokončil přetahovanou.Co více k tomu dodat.Na jednání zastupitelstva potřebujeme znát odpovědi, ale přítomná úřednice je nezná. Když stejná úřednice je na bytové komisi 4.12.2012 dotazována proč je nízky nájem v DPS obdrží členové komise tuto odpověď :

Na dotaz, regulace nájemného v DPS pí....sdělila, že prý existuje Smlouva o státní dotaci na výstavbu DPS, smlouva by měla obsahovat regulaci nájemného, která se po dobu 20 let nesmí zvyšovat, smlouvu ale neviděla, tudíž ani neví, v kterém roce uplyne doba dvaceti let.  ( konec citace )

To, že uvedená regulace nájemného v DPS není platná již od r.2000 dokládá dopis z ministerstva pro místní rozvoj vyžádaný členem bytové komise.

V muzeu jsou díky některým nezodpovědným zastupitelům již dlouhou dobu předváděny praktiky "manažerského řízení" kdy současný ředitel nemá zájem na kvalitním výstupu práce muzea a jedná naprosto nepochopitelně.Nejen, že se nesnaží převzít bohaté odborné zkušenosti svého předchůdce, ale svým jednáním likviduje kolektiv zaměstnanců nespokojených se způsoby vedení, šikanou a nezájmem o možné předcházení škod.Jaká je asi budoucnost muzea pod současným "odborným" vedením? Dne 17.srpna 2011 jsem spolu se zastupiteli Janákem a Tichým předložili radě města velmi obsáhlý rozbor závažných nedostatků v předepsané evidenci sbírek a  dalších nedostatků v činnosti muzea.Naše upozornění bylo ředitelem muzea bagatelizováno a téměř rok trvalo než jsme obdrželi odpověď na některé předložené otázky.. Koncem r.2012 vykonalo ministerstvo kultury kontrolu v muzeu a je díky výsledkům kontroly v současné době vedeno správní řízení. Nejen, že ředitel Eisner nikomu neřekl o možnosti odvolat se, ale ani sám tak neučinil.Muzeu za zjištěné závady hrozí milionová pokuta.Podobná pokuta hrozí muzeu za zveřjňování osobních údajů díky kterému zahájil správní řízení Úřad pro ochranu osobních údajů.

Proč výše uvádím díky některým nezodpovědným zastupitelům? O závadách v "manažerském řízení" se ví již značně dlouho, ale nikdo s tím nechce nic dělat. Již dlouhou dobu upozorňujeme na chybné využití prostředků poskytnutých investory archeologických výzkumů, ale ani Výbory zastupitelstva nedokázaly v této věci doložit výsledek svého šetření odpopvídající zadání zastupitelstva. Nejedná se o malé peníze, ale o téměř milion korun.

Pro mne jsou uvedené skutečnosti naprosto nepřijatelné a nechápu své kolegy, kterým neodpovědné jednání nevadí.

  

 

 

Fotografie