vydělal si kameník, ale péče města není vidět viz chybějící pásky kabřince a listí 29.11.2014