Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie jednání o kvalitě ovzduší

Fotoalbum umožňuje zveřejnit dokumenty dokladující historii vývoje jednání o kvalitě ovzduší. Nechť ať každý z čtenářů posoudí a vytvoří si svůj názor. Již v roce 2007 je na jednání zastupitelstva citován dopis občana, který vyjádřil svou nespokojenost se stavem životního prostředí s důrazem na kvalitu ovzduší. V roce 2011 se konalo v listopadu a v části prosince měření kvality ovzduší a poté co bylo zjištěno za 35 dnů měření 24x překročení limitů byla otázka kvality ovzduší téměř na každém jednání komise pro životní prostředí a bylo také zahájeno jednání s průmyslovými podniky. Mezi občany se objevil i názor na snížení ceny nájmu v prostředí značně zatíženém emisemi. To vše se můžete dočíst ve fotoalbu a případně přímo na stránkách města v zápisech z jednání komise pro životní prostředí ( zde do fotoalba jsem vybral jen několik zápisů ).

Nejde o žádné předvolební téma, ale o dlouhodobou aktivitu související s častými stížnostmi občanů, které byly vyjádřeny několikrát na jednáních zastupitelstva a jsou také doložitelné zápisy České inspekce životního prostředí. Je zcela na místě otázka občana pronesená na jednání zastupitelstva dne 24.4.2014 : kdo vlastně odpovídá za kvalitu ovzduší v Čelákovicích? S odpovědí vedoucí odboru životního prostředí nemůžeme být spokojení a nesouhlasíme s tím, že za kvalitu ovzduší odpovídá Český Hydrometeorologický ústav. Zodpovídají znečišťovatelé a ti co mají na starost veřejnou a státní správu. Nelze též souhlasit, že se kvalita ovzduší v Čelákovicích nevymyká kvalitě ovzduší v jiných městech Středočeského kraje. Díky petici se jednání konečně pohnulo z místa a snad již budeme alespoň vědět, jaká je vlastně kvalita ovzduší v Čelákovicích. Možná se dozvíme i pravdu o tom, kdo za kvalitu ovzduší odpovídá a především i to kdo z úředníků Městského úřadu by měl kvalitu ovzduší monitorovat. Celou kauzu problematiky ovzduší najdete detailně zpracovanou na stránkách Čelákovického fóra.