úvodní slovo a závěr  besedy přednesl RNDr.Petr Petřík Ph.D. předseda komise pro životní prostředí