uvítání přednesla PhDr.Zdeňka Tichá starostka Čelákovic