Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o akcích MAS - Střední Polabí

15. 10. 2013

 

Místní partnerství MAS – Střední Polabí: Projekt „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“ v plném proudu

Ve dnech 20.,21 a 22. 9. 2013 se uskutečnily na třech různých místech našeho regionu Střední Polabí – v Čelákovicích, Nehvizdech a Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi - pod názvem „Kde bydlíme, kde žijeme…aneb zábavné odpoledne s MASkou“ propagační a informační akce místního partnerství MAS – Střední Polabí, o.s. Akce proběhly v rámci projektu „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“ podpořeného z Programu rozvoje venkova formou dětského zábavného odpoledne, kdy místní partnerství připravilo pro děti netradiční výtvarné dílny, skákací hrady, sportovní aktivity a soutěže. Děti si tak například mohly s rodiči vytvořit z krabic svůj region kolem řeky Labe a každý den tak vznikala originální a jedinečná výtvarná díla, na kterých se podíleli všichni příchozí. Dětem udělala radost i výroba vlastní originální masky z papíru, malování na obličej, sportovní olympiáda a potěšily je balónky a malé dárečky. I přes počáteční nepřízeň počasí stan místního partnerství nakonec navštívilo během třech dní okolo 450 lidí. Příchozí měli příležitost dozvědět se více o činnosti místního partnerství Střední Polabí a svým názorem pomocí vyplnění dotazníku přispět ke strategickému rozvoji našeho regionu. Místní partnerství se v současné době připravuje na Programové období 2014 – 2020 a pracuje na přípravě podkladů pro zpracování budoucí Integrované strategie území (ISÚ), tedy rozvojové koncepce území, jejíž významnou součástí jsou právě názory, podněty a přání jak občanů, tak zástupců sektoru veřejného, neziskového i podnikatelského. Tvůrcem strategie rozvoje se tak může stát každý, komu záleží na rozvoji našeho regionu Střední Polabí. Děkujeme tak všem, kteří svým názorem již přispěli či mají zájem zapojit se do přípravy ISÚ. Veškeré informace o přípravě ISÚ místního partnerství Střední Polabí včetně termínů plánovaných komunitních setkání budou zveřejněny na našich webových stránkách. Více informací o činnosti místního partnerství a možnosti přihlášek na: www.strednipolabi.cz, info@strednipolabi.cz.

Ing. Lucie Jakubcová, manažer a koordinátor projektu

fotogalerii a další informace o MAS najdete

zde