Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis komise rozvoje

5. 5. 2017

Komise rozvoje na svém zasedání dne 6.3.2017 projednala předložený návrh architektonické studie společnost Adonis projekt a v zápise čteme :

 Koncept studie městského stadionu v Čelákovicích Komise pro rozvoj města se seznámila s konceptem řešení městského stadionu v Čelákovicích. Koncept zpracovaný v 02/2017 je představen na 11 výkresech formátu A3 bez textové části. Komise konstatuje, že předložený materiál je nekoncepční, nekompletní a neprofesionální a obsahující plagiát architektonického díla MVDR – tenisový klub Ijburg.(2015), návrh postrádá sjednocující prvky celého řešení. Vzhledem k nekvalitě předložených výstupů, neprofesionálnímu přístupu k řešení zadání (formální chyby, plagiátorství) Komise rozvoje města doporučuje Radě města ukončit spolupráci se zpracovatelem -společností ADONIS PROJEKT spol. s r.o. Za pozitivum lze označit přístavbu tribuny. Za negativa řešení dopravy v klidu, znehodnocení stávajícího jihozápadního vstupu pro pěší na stadion, naivní návrh budovy restaurace, nedořešené umístění ploch pro atletiku a dětské hřiště, absence zázemí pro skateboarding, freestyle skating, vztah konceptu a řeky Labe atd. Komise postrádá autorskou prezentaci záměru. Komise považuje za vhodné, před dalším projednáváním záměru, který bude opraven, se seznámit se samotným zadáním. (konec citace zápisu)

Můj komentář : za práci společnosti Adonis projekt má město dle uzavřené smlouvy zaplatit kolem 800 000, - Kč. Výsledkem je (dle komise rozvoje) materiál nekoncepční, nekompletní a neprofesionální obsahující plagiát architektonického díla. Komise doporučila radě města ukončit spolupráci se společností ADONIS PROJEKT. Hledal jsem v zápisech z jednání rady města zda skutečně došlo k vypovězení smlouvy, ale nic jsem nenašel. Zřejmě se bude opakovat situace, kdy již byla zaplacena studie využitelnosti městského stadionu, kde m.j. byl stadion označen za využitelný pro skatepark. Následně se zjistilo, že tam nic takového být nemůže a město muselo vrátit již přidělenou dotaci. Zaplatilo se za zjištění využitelnosti a výsledek byl nepoužitelný. Zřejmě i další studie stadionu není myšlena vážně, není pro stadion, ale asi pro jiný účel....

Místo zbytečných studií by bylo vhodnější na stadióně vybudovat záchodky pro veřejnost