Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zahájena diskuze o problematice gymnázia

4. 10. 2014

Odmítnutí diskuse o stravování studentů gymnázia mi stále vrtá hlavou a tak se k bodu vracím a zveřejňuji plné znění zaslané občanem Čelákovic všem zastupitelům :

Vážení zastupitelé města Čelákovice

 Obracím se na Vás jako občan Čelákovic s žádostí o předložení návrhů a dotazů vedení města na zasedání Zastupitelstva, které se koná 2.10.2014.

 

Vedení města z pozice zřizovatele ZŠ bez relevantního důvodu zastavilo stravování žáků gymnázia. Gymnázium je tímto rozhodnutím v situaci, kdy není schopno plnit podmínky dané školským zákonem. Zveřejněná argumentace města se opírá o stanovisko KHS z roku 2010, o údajný a sporný nedoplatek a zároveň popírá existenci stanoviska téže KHS z 04/2014. V uveřejňovaných článcích navozuje dojem svojí aktivity věc vyřešit, to se ale ve skutečnosti neděje.

 

Dovoluji si Vás tedy požádat o předložení návrhu na zařazení nového bodu programu – “Dotazy a občanů“

 

současně

 

o předložení dotazů vedení města na stejném zasedání Zastupitelstva

 

1/co je skutečným důvodem odmítnutí poskytovat stravování ve školní jídelně žákům gymnázia?  Resp. na základě jakého zadání vedení města takto koná?

2/jakým způsobem je připraveno vedení města tento stav účinně a konečně vyřešit?

3/v jakém konkrétním termínu?

 

Dále si dovoluji požádat o předložení návrhu na svolání schůzky zástupců města a zástupců rodičů žáků gymnázia včetně zástupců vedení obou škol, která se uskuteční v horizontu cca. jednoho týdne. Nejpozději v pátek 10.10.2014.

V optimálním případě uložit vedení jako výkonnému orgánu aby provedlo příslušné kroky k nápravě.

 Svoji žádost odůvodňuji tím, že samo vedení města bod zařadit odmítlo a také zrušilo dohodnuté schůzky v této věci přislíbené. 

K rychlému vyřešení věci mě vede i snaha předcházet případným škodám, které městu mohou vzniknout při hromadném a úspěšném uplatnění nároku na náhradu nákladů, které rodičům gymnazistů vznikají bezdůvodným odepřením zákonného práva na čerpání zákonem stanovené služby za zákonem stanovenou cenu.

Odhadem se jedná o částku cca. 80.000,-Kč/měsíc

 Ve snaze o zestručnění jsem se omezil jen na základní popis stavu. V případě potřeby informace jakkoli doplnit jsem k dispozici.

 

Předem děkuji za Váš čas.

 

S pozdravem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedovedu pochopit důvody proč na pouhé 3 otázky nemohlo zastupitelstvo jednoznačně odpovědět. Gymnázium je chloubou města a má v Čelákovicích dlouhou tradici. Omezení možnosti stravování studentů by mohlo znamenat zánik gymnázia a to by mělo vážné důsledky nejen pro současné studenty a jejich rodiče. Zde na těchto stránkách si dovoluji zahájit veřejnou diskuzi a věřím, že se sejde co největší množství příspěvků. Otištěny budou jen ty, které dojdou na můj e-mail iglom@seznam.cz a nebudou obsahovat vulgární výrazy.

 

Komentáře

Přehled komentářů

stravování žáků - dotaz

(Zdeňka Tichá, 6. 10. 2014 11:35)

Hezké ráno,
nejsem příznivkyní hromadných mailů a odpovědí, ale nějak se nám debata rozbíhá poněkud jiným směrem, resp. jsou používány poněkud zmatené informace, které vyplývají z nedostatečných informací či z jejich nepochopení. A to přesto, že veškeré info jsou na webu města, informujeme průběžně.

Mezi městem a gymnáziem je smlouva z roku 2002, která řeší nájemní vztah, tedy užívání prostor. Nemůže řešit otázku stravování, protože město není subjektem školského stravování (jinými slovy - město nevaří).
Stravování pro své žáky má dle příslušné vyhlášky zajistit ředitel příslušného školského zařízení - a je na něm, jak toto zajistí. Samozřejmě musí ve věci jednat s předstihem a dodržovat závazky (v tomto případě úhrada za odstravované studenty ve školním roce 2013/2014, jejichž počet nikdy ve školním roce nepřekročil kapacitu 60 obědů daných smlouvou na tento školní rok).
Smlouvu o stravování uzavírá základní škola - jako poskytovatel stravování - a gymnázium (jako příjemce této služby). Jinak to nejde.

Nikdo neblokuje žádné jednán, naopak.
Navíc se tu začaly směšovat dvě věci - existence gymnázia a stravování. Odmítám jakákoliv nařčení z nějakého "tajného zadání" - to je naprostý nesmysl.

Moc prosím, abychom se pohybovali ve věcné rovině.

Děkuji.
Zd. Tichá

Re: stravování žáků - dotaz

(Ladislav Číla, 8. 10. 2014 15:14)

Paní starostko, pane doktore,
V případě, že jste připraveni věc skutečně řešit konkrétním postupem rád se s Vámi nebo s kýmkoli kompetentním sejdu. Abych ušetřil Váš i můj čas stačí, pro začátek, aby návrh smlouvy byl předložen v souladu se zveřejněným článkem paní starostky z 29.9. (“závazek gymnázia.... je řešen na úrovni zřizovatelů“). Dosud to totiž tak ještě není.
Jestliže mě ale chcete přesvědčovat, že to nejde, nemá schůzka význam.
Založil jsem tento hromadný mail dotazem na paní starostku. Z mého pohledu postrádá další smysl. Proto děkuji všem, kteří mě v tomto příběhu podpořili a za sebe jej v této podobě ukončuji.
S pozdravem
Ladislav Číla

Re: Re: stravování žáků - dotaz

(Zdeňka Tichá, 8. 10. 2014 15:15)

Vážený pane inženýre,
návrh smlouvy již projednaly paní ředitelky, tj. ředitelka základní školy a ředitelka gymnázia, ve středu 1. 10. 2014. Došly k nějakému závěru, který necháme jako zřizovatel odkontrolovat právníkem, i s ohledem na ochranu osobních údajů (jmenný seznam žáků).
Psala jsem před časem i paní Sedmíkové, že se schůzce s rodiči v žádném případě nebráním.
Nevím, kde vznikla ta představa, že město nejedná a nechce řešit - to mě velmi mrzí, protože opak je pravdou. Konkrétní postup právě probíhá. Na úrovni zřizovatelů je řešena dlužná částka, ke které bohužel nemáme stanovisko kraje, ač bylo přislíbeno v minulém týdnu a ač jsem o něj opakovaně žádala. Máme stanovisko našeho právního zástupce, které dluh gymnázia vůči základní škole potvrzuje.
Přiznejme si ovšem, že text, který šíří Ing. Eva Čílová pro rodiče gymnázia, datovaný dne 7. 10. 2014, řešení situace příliš nepomůže. V rámci předvolebního "boje" lze používat cokoliv, ale v tomto případě je to velmi nešťastné...
Opakovaně Vás velmi prosím, abychom zůstali na věcné rovině, a kdykoliv se s Vámi ráda sejdu.
Zd. Tichá