Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vězení pro nečinné úředníky

Vězení pro nečinné úředníky?

Aktuálně

Bavorský soud bude od Evropského soudního dvora zjišťovat, zda německé soudy mohou zbavit svobody úředníky za to, že ignorují platné rozsudky ve věci ochrany ovzduší. Jde o reakci na náznaky bavorské vlády, že ani v budoucnu nezohlední dřívější soudní rozhodnutí, které jí nařizuje zakázat vjezd aut s naftovými motory do Mnichova.

Vládě už kvůli této věci soud vyměřil dvě pokuty, které dosud nezaplatila. Soud proto hledá další cesty, jak platný rozsudek vynutit, a jednou z nich může být i uvěznění odpovědných osob, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Södera. Žalobcem ve sporu o čisté ovzduší byli naši kolegové z Deutsche Umwelthilfe (DUH), kteří soudní cesto usilují o čistší ovzduší v desítkách německých měst.

DUH předpokládá, že evropský soud možnost odnětí svobody schválí, protože už před 4 lety na podobný dotaz z Velké Británie odpověděl, že soudy mohou použít „všech myslitelných prostředků“, aby prosadily dodržování zákonných limitů znečištění oxidy dusíku.

Více se o tomto případu a dalších případech DUH se dočtete zde. Tisková zpráva DUH k aktuálnímu dění je v němčině zde. Tady přinášíme stručný přehled dalších letošních úspěchů na západ od našich hranic:
 
  • V únoru vydal Federální Nejvyšší správní soud v Lipsku zásadní rozhodnutí. Stížnost se týkala přezkumu rozhodnutí v případech Düsseldorfu a Stuttgartu, kde soudci potvrdili právní názor organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH), že (dieselovou) dopravu je možné při respektování principu přiměřenosti zakázat již dnes.

  • V dubnu DUH zahájila právní kroky v 11 dalších městech kvůli znečištění oxidem dusičitým. DUH nyní vede žaloby za lepší vzduch ve 28 městech v 9 z 16 spolkových zemí.

  • V červnu padl důležitý rozsudek správního soudu v Cáchách, který uvedl, že zákazy naftových motorů v Cáchách musí být implementovány do 1. ledna 2019. Tento první rozsudek po zmíněném zásadním rozhodnutí FNSS udává směr pro další soudní řízení DUH, která proběhnou v následujících měsících.

  • Ve městech, kde byly obdobné rozsudky již vydány, soudy usilují o urychlenou implementaci opatření pro zlepšení kvality ovzduší. V červnu 2018 Správní soud ve Stuttgartu nařídil spolkové zemi, aby správně implementovala rozhodnutí nejvyššího soudu. První návrh programu zlepšování kvality ovzduší s mnoha výjimkami a zmírňováním nebyl v soudním řízení přijat, a proto spolková vláda dostala dvoutýdenní lhůtu, aby učinila nápravu. V opačném případě by soud zahájil vykonávací řízení na návrh DUH.