Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejnost v Čelákovicích neví, o čem jednají její zástupci

Zveřejňuji příspěvek Dr.Petříka botanika z botanického ústavu akademie věd v Průhonicích zveřejněný dne 11.12.2017 na diskusním fóru města Čelákovice :

Zastupitelstvo města má projednávat na svém 22. zasedání 13. 12. 2017 materiál č. 6.4 zpracovaný tajemníkem a předkládaný starostou města s názvem "Petice zastupitelstvu města Čelákovic - kácení lip v Kollárově ulici" a obsahující usnesení schvalující de facto kácení zdravých vzrostlých lip v Kollárově ulici kvůli novému chodníku. Tuto informaci si běžný občan z pozvánky na jednání ZM není ale schopen zjistit ze stránek města. Zřejmě záměr. Informujeme Vás proto prostřednictvím komunikace se spřáteleným zastupitelem.

Z předkládaných materiálů by se mohlo zdát, že je vše v pořádku, ale není tomu tak.

Hlavním problémem je, že chybí posouzení zdravotního stavu stromů, které by bylo podkladem pro vyhodnocení funkčního a estetického významu stromů podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To ve správním řízení místní orgán ochrany přírody (v tomto případě Odbor životního prostředí MěÚ Čelákovice) věrohodně nedoložil. Krajský úřad z úřední povinnosti zkoumal, zda nejsou dány důvody pro přezkum, a shledal, že nejsou z prostého důvodu, že odvolání Okrašlovacího spolku bylo podáno pozdě (o 3 hodiny). KÚSK se tedy obsahem odvolání fakticky nezabýval.

Nezastíráme, že jsme jako spolek udělali chybu, ale čekali bychom, že s námi bude jednat město a dospějeme k alternativnímu řešení, které nakonec obsahovala i původní projektová dokumentace k chodníku. Ta totiž s ochranou stromů počítala! Proč se projekt přepracoval a zadal k vyhotovení pofiderní 1stránkový pseudoposudek, který někomu ulehčil práci?

Jako botanik nemohu souhlasit s tím, že by plánovaná výsadba devíti lip mohla plně nahradit dvě vzrostlé lípy. Vzrostlý strom poskytuje mnoho užitků na rozdíl od mladých výsadeb, kde není navíc mnohdy zajištěno uchycení. Kácet zdravé stromy (které navíc město nechalo nedávno ošetřit) pamatující historii města kvůli chodníku považujeme za kulturní barbarství.

Přátelé, přijďte na jednání ZM tuto středu. Na jednání se podklad zřejmě dostane až pozdě v noci, protože je připraven do bodu Různé