Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejné projednání koncepce dopravy

3. 11. 2018

Na základě petice občanů a usnesení zastupitelstva bude 6.11.2018 od 17 hodin v Kulturním domě projednáno koncepční řešení dopravy v Čelákovicích. Doprava je tím co mnohé z nás velmi znepokojuje, neboť přes určitý pokrok vykazuje celou řadu dosud neřešených otázek.

Dle stavu návrhu koncepce uvedené ke společnému jednání o územním plánu (ÚP) z r.2016 máme několik připomínek : .

  1. Etapizace výstavby obchvatu – z návrhu ÚP vyplývá, že hlavní část obchvatu bude vybudována až po dokončení etapy I tj. přístupové komunikace k velkokapacitnímu parkovišti. 
  2. Řešení parkování u nádraží – v návrhu je velkokapacitní parkoviště v lokalitě Krátká Linva. Dle posledních informací uvedených ve Zpravodaji je počítáno i s parkovištěm v ulici Kolárova (po dokončení rekonstrukce nádraží chybí cca 70 parkovacích míst).
  3. Navržené zrušení obslužné komunikace mezi ulicí Rooseveltova a Mochovská tj. zrušení 3.změny územního plánu (týká se především lokality Třebízského a všech obyvatel ve východní části města)
  4. Absence generelu cyklodopravy – vzhledem k plánované výstavbě cyklo věže je nutné v návrhu koncepce věnovat větší pozornost cyklo dopravě v každodenním dopravním provozu .(např. chybí návrh napojení cyklostezkami na Mochov, Přerov nad Labem, Nehvizdy, Mstětice a není řešeno i napojení městských cyklostezek na nádraží).
  5. Absence koncepce bezbariérovosti.
  6. Absence řešení dopravy v klidu v centru města.

Vedení města zajistilo účast zpracovatele Územního plánu Čelákovic a budou přítomni i zástupci města, se kterými mohou být projednány i Vaše  podněty. Aby veřejné projednání koncepce dopravy mělo smysl je nutná větší účast občanů.  Vedení města na veřejné projednání koncepce dopravy pozvalo občany 14.9.2018 a jelikož pozvánka nebyla dosud aktualizována je nutné připomenutí. Všichni jistě chceme, aby se Čelákovice vyvíjely v modení město a je tedy nezbytné věnovat se dopravě.

 

Náhledy fotografií ze složky Veřejné jednání o koncepci dopravy