Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚZEMNÍ PLÁN

27. 3. 2015

Víme vše, co je nutné vědět o územním plánu?

Městský úřad Čelákovice zveřejnil výzvu občanům k podávání připomínek k návrhu územního plánu (dále jen ÚP). Je zde přiložen i formulář do kterého každý může připojit svou připomínku. Nejsem právník, ale je možné vyhledat právníky a třeba právní poradnu Frank Bold ( bývalý Ekologický právní servis) a zde najdete vše, co k ÚP hledáte. Je dobré si vše důkladně přečíst neboť se zde dozvíte, že nejen do 3.dubna 2015, ale ještě i do 7 dnů po veřejném projednání návrhu ÚP je možné podat připomínky a námitky.Co to jsou námitky? Připomínku může podat každý, námitku jen vlastník dotčené nemovitosti a zástupce veřejnosti.  Připomínku může úřad projednat, ale nemusí. Námitka je závazná pro projednání a navíc připomínka nemá nárok na soudní vymáhání.

Proč to vše píší ? Při projednání v r.2013 bylo odmítnuto celkem 67 návrhů a v současné době i dalších 23 co byly tehdy přijaté mají návrh pořizovatele k odmítnutí.  Je také zajímavé zjišťovat důvody některých pro pořizovatele přijatelných návrhů a důvody nepřijetí návrhů např.:

Druhá plavební komora – nestačí jedna? Proč máme mít v Čelákovicích dvě plavební komory? Pro rekreační plavbu na Labi stačí jedna pro nákladní přepravu by měly asi být dvě. Nákladní lodní dopravu však nepodporuje schválený plán strategického rozvoje Čelákovic. Labe má být podle občanů Čelákovic čistou řekou vhodnou k rekreaci. Již dříve naši zastupitelé rozhodovali o kotvišti lodí pod Kovohutěmi zabírajícím 50m současných zahrádek. Vlastně se nic nestalo, kotviště zde není. Jen lávka se prodražila o hodně milionů, neboť musela být o těch 50m delší. Plavební komora bude jen výdělek pro „betonovou loby“ stejně, jako zvedací most v Kolíně za 1,2 miliardy co se nikdy nezvedne. Nejde o tzv. „splavnění Labe“, jde jen o dílčí přivýdělky těch co momentálně rozhodují.

Dům seniorů – je navržen v objektu bývalé vrátnice podniku TOS tedy v místě výskytu největších znečišťovatelů ovzduší. V prvním seznámení s návrhy na nový územní plán zastupitelé v r.2013 obdrželi k domu seniorů negativní stanovisko od odboru životního prostředí. Něco se změnilo? Opravdu seniory umístíme na takové místo? Zkuste se zeptat obyvatel z ulice Prokopa Holého, jak se jim tam s prachem žije!

Duhové hřiště v Jiřině – současný územní plán uvádí hřiště jako plochu pro sport a v návrhu nového územního plánu je uvedeno plocha pro bydlení a také „navrhovatel vzal svůj návrh zpět“. Proč je tedy měněn pořizovatelem způsob využití pozemku, když je návrh vzatý zpět? Kdo na tom má zájem? Navíc ten navrhovatel nikdy o změnu využití hřiště nežádal a je to velmi snadné doložit.

Obchvat města – má se přehodnotit nutnost obchvatu města. Již r.1940 byl zpracován plán obchvatu a generace našich předků měly zájem na jeho vybudování. Dnes je tato stavba na základě žádosti města Čelákovice zařazena mezi investiční akce kraje a pořizovatel připustí pochybnosti o jeho významu? Ulicí Masarykovou projíždí více než 10 000 dopravních prostředků denně (většina nemá s městem Čelákovice nic společného).

Arondovaná hranice města znamená hranici bez výstupků a prý nelze přijmout návrhy majitelů pozemků na rozšíření zástavby, neboť by byla narušena arondovaná hranice města. Je to velmi zajímavý důvod, ale je nutné nahlédnout do územního plánu v podobě odpovídající právnímu stavu tj. takovému, který má zakreslené všechny změny. Každý vidí, že východní hranice města je ovlivněna 3. Změnou územního plánu vytvářející řádný zub. Předložené návrhy měly pouze zarovnat hranici a tedy docílit pořizovatelem zmíněný arondovaný stav. Je velmi zajímavé nahlédnout do podkladů, které obdrželi zastupitelé v r.2013 ke svému rozhodování. Jak je možné, že obdrželi podklad v rozporu s právním stavem územního plánu!!

Zachování prostupnosti krajiny – značná část návrhů byla odmítnuta se sdělením, že přidáním ještě jednoho pozemku v šíři cca 70 m by byla narušena prostupnost krajiny mezi Sedlčánkami a Čelákovicemi. Zde je dobré nahlédnout do mapy a změřit vzdálenost zástavby na straně Čelákovic a Sedlčánek. Jak by mohla být prostupnost krajiny narušena zástavbou v šíři 70 m a navíc při již jednoznačném ochranném pásmu vysokého napětí. Je to vtip?  V případě nejprve povolené a nyní nedoporučené změny č.34 se jedná o vzdálenost asi 400m a tedy jistě se navrhovatel zeptá proč pás v šíři 70 m arondující hranici města má zamezit prostupnost krajiny. V nejširším místě jsou poslední pozemky Pod Přerovskou cestou vzdáleny od Sedlčánek téměř 1 km a i zde měl pořizovatel obavu ze zachování prostupnosti krajiny.

Hřiště občanského sdružení Bílý vrch – město akceptovalo návrh občanského sdružení a převzalo jej  za vlastní. Zde je však drobný háček. Byly vyřazeny jiné návrhy, které nepodával vlastník pozemku a tím město v případě hřiště není. Jde o pozemek spravovaný pozemkovým úřadem a je o něj zažádáno v restituci. Bude zřejmě nutné vyčkat určení vlastníka a až v dohodě s ním návrh zařadit. Nebo snad město podporuje poškození vlastnických práv ?  

Závěr : každý můžete vznést připomínky a stačí jen do formuláře vyplnit vše co se Vám v návrhu nelíbí. Pokud bude připomínek hodně, pořizovatel i zastupitelé si uvědomí co vlastně veřejnost žádá a nesmyslné návrhy nebudou zařazeny. V případě jejich zařazení máme možnost přeměnit připomínky v námitky a požádat krajský úřad o přezkumné řízení, případně se obrátit na soud. Vyplnění formuláře trvá jen pár minut a podání na podatelnu nezabere také mnoho času. Záleží jen na Vás zda budeme mít KVALITNÍ ÚZEMNÍ PLÁN.