Jdi na obsah Jdi na menu
 


Územní plán a jeho příprava – 24.dubna 2013 budou odkryté karty.

6. 4. 2013

V současné době jsem obdržel návrh změn předkládaných jednotlivými majiteli pozemků a také návrh změn navržených městem. Jednání v rozsahu, jaký se připravuje je rozhodně výjimečné a podobné se uskutečnilo přibližně před více než 10 lety při schválení 1.změny územního plánu (ÚP) pořízeného v r.1994. Porovnejme data 1994, 2002,2013. Kdy bude další šance měnit územní plán? Doporučuji proto všem občanům města zajímat se o to, jaké změny jsou navrženy. Je jich celkem 61 z toho od občanů 53. Již pouhým zběžným pohledem na předložený návrh jsem se podivil, že některé změny zde nejsou uvedeny. Každý člověk je schopný udělat chybu a tedy i úředník a proto není třeba v současném stadiu jednání být nějak nervózní, ale musíme být velmi ostražití a bedlivě sledovat co se připravuje a především nevynechat veřejné projednání dne 24.dubna.Některé ze změn navržených městem mohou mnoho vlastníků pozemků překvapit, neboť zasahují do poměrně velkého množství pozemků ,aniž to jejich majitelé tuší. Jsou to změny např. pro zabránění povodní z Jiřinského a Čelákovického potoka, které jsou nevyhnutelné, neboť jsou vyžadovány zřejmě ze zákona. Jde však o to, jak dalece musí být ten který pozemek dotčen.Vůbec si myslím, že jednání o územním plánu by mělo být vedeno v duchu partnerství mezi městem a občany.Zatím mám dojem, že se jedná o postup připomínající mě již nepřijatelnou byrokracii. My se na Vás připravíme a říkejte, co říkejte, je již rozhodnuto. Věřím, že to je jen můj mylný dojem. Město potřebuje majitele pozemků v případě aktivit souvisejících se zajištěním chodu města, ať to jsou různé chodníky, vodojem, hřiště, obchvat atd. Vzájemně by měli najít porozumění a dohodnout se. Občané jsou seznamováni s postupem výběrového řízení na zpracovatele ÚP, porotou a jinými podle mého názoru jen vedlejšími věcmi, ale nikdo zatím neuvedl práva  občanů a související povinnosti a oficielní zveřejnění změn až s podklady do ZM je také pozdě.

 Bylo by vhodné položit otázku, zda současně navržené změny jsou konečné? Podle mého názoru nikoliv. Způsob výběru zpracovatele ÚP je velmi zajímavý a ne zcela běžně používaný. Nejprve bude vyhodnoceno výběrové řízení mající odpovědět na otázku, který architekt má nejzajímavější přístup ke zpracování územního plánu a poté až budou vybrány nejlepší nabídky, bude druhé kolo výběru, kde se v kombinaci s umístěním v prvním kole porovná cena zpracování ÚP a teprve pak bude znám vítěz. Je tedy možné, že budeme překvapeni návrhy vybraného architekta a podle jeho myšlenek by teprve měli mít občané ještě možnost podat poslední návrhy. Trochu mne zaráží, že není před veřejným zasedáním zastupitelstva žádné veřejné seznámení s návrhy a vše je směřováno až na jednání zastupitelů. V příloze FOTOALBA proto zveřejňuji návrhy, které byly předloženy zastupitelům a mají být projednány na výše uvedeném veřejném zasedání ( nemohu zveřejnit detaily, neboť bych mohl být popotahován za šíření osobních údajů ). Přirozeně je ještě možné jednat, ale již moc času nezbývá. Je nutné informace o změnách co nejvíce šířit neboť by se měly dostat i k majitelům nemovitostí v Čelákovicích nebydlících. Co asi řekne majitel stavebního pozemku v lokalitě Pod Přerovskou cestou bytem v Liberci, až se za dva roky dozví, že již na zakoupeném pozemku nesmí stavět. Měl jste číst veřejné vyhlášky na úřední desce města Čelákovice obdrží odpověď a upadne do mdlob. Místo domu zde má určenou veřejnou zeleň a může si zasadit strom. Podobně se jedna majitelka pozemku v roce 2003 chtěla přihlásit do právě započatého jednání o první změněně ÚP a byla odkázána na další změnu a čeká již 10 let. Nebyla z Čelákovic a tak o jednání nevěděla a seznam změn byl již uzavřený. Územní plán je však závazný jen pro někoho. Mnoho z vás si jistě vzpomene na vzrušené chvíle debat o podobě náměstí, kdy v proluce měl stát dům společnosti Harmonie s částí o 7mi patrech ačkoliv dle ÚP bylo povoleno jen 5 podlaží. Jak závazný je územní plán se dozvíme při jednání o stavbě v ulici Kostelní, kde má být zrušeno usnesení Rady města, které pro rozpor s územním plánem odmítlo pro tuto stavbu vydat souhlas.Radní Klicpera,Bodlák a Rýdlo hlasovali pro zrušení uvedeného usnesení. Neuspěli a tak se na podnět radního Klicpery přenese hlasování na zastupitelstvo.Tam asi bude mít větší naději na úspěch.Územní plán však tímto „úspěchem“ obdrží pořádný šrám.

Jsem optimista a tak věřím, že lidé nejsou lhostejní a vše dobře dopadne, jak při schvalování ÚP tak i v Kostelní ulici.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Územní plán a připravované změny