Jdi na obsah Jdi na menu
 


Územní plán a čistička odpadních vod

Nový územní plán(ÚP) se připravuje od r.2011, kdy se lidé ve městě poprvé ve Zpravodaji č.10 dočetli o termínech a věcech souvisejících. Nejprve byl v r.2011 schválen Strategický plán rozvoje, který měl být základem pro zpracování ÚP a ten měl být dokončen dle usnesení zastupitelstva do 06/2014. Zpoždění nového ÚP o několik let nechci rozebírat neboť zpoždění většiny investičních akcí je folklor se kterým se zřejmě lidé v Čelákovicích již smířili (až to bude, tak to bude). V minulém týdnu jsme měli poslední možnost podat své námitky a připomínky a mnozí to i učinili. Není divu, že se lidé začali zajímat neboť bylo několik signálů, že s přípravou ÚP není vše v pořádku. Nejprve to byl příspěvek zveřejněný na  FB Čelákovice otevřené forum , který upozornil na skutečnost, že nelze v návrhu ÚP všemu věřit. Jednalo se o plochu za prodejnou Penny, kde v ÚP byl červeně zakreslený dům tj. stavba již stojící a to se autorce příspěvku hrubě nelíbilo neboť žádný takový dům tam nestojí. Vyjádřila svou nespokojenost možná trochu drsněji, ale není se co divit. Již s ohledem na skutečnost doby po kterou se návrh připravuje(8 let) a jeho cenu (kolem 2 milionů) by mělo být vše perfektní. Fanouškové pana starosty oponovali a udělali z příspěvku hon na čarodějnice a pokud by byla autorka fyzicky přítomná asi by byla ukamenována. Já to vidím jinak. Autorce příspěvku je třeba poděkovat neboť se zajímá o město a dala oprávněný námět k nápravě. Následoval příspěvek bývalého předsedy komise pro životní prostředí RNDr.Petříka PhD. "Na asanaci průmyslových areálů zapomeňte" s podstatně závažnějším zjištěním. 

Po bližším seznámení s odůvodněním návrhu nového územního plánu mě zaujalo především povídání o odkanalizování města a potřebě posílit kapacitu čističky (ČOV) uvedené na str.42 . Nejprve trochu historie :

Nákladem 48 milionů město rekonstruovalo v r.2012 ČOV a při rozhodování o rekonstrukci využili odpovědní projekt vyhotovený ještě za starosty ing.Klicpery. Nějak jim nedošlo, že je nutné projekt aktualizovat neboť vycházel z údajů r.2007. V roce 2012 měly Čelákovice dle ČSÚ 10 974 obyvatel a kapacita byla navýšena pouze na 10 475 EO což samozřejmě nestačilo.  Jako kolem všeho co současné vedení města realizuje je vždy plno oslavných slov a tak jsme mohli číst např. "Nová ČOV s rezervou splňuje limity stanovené zákonem i podmínky poskytovatele dotace". Lež, jako věž.    S příchodem nového provozovatele bylo jasné, že nastanou problémy.    

V roce 2016 1.Sčv provedla měrnou kampaň a zjistila, že ĆOV pracuje na úrovni 15 000 EO (zápis ze zastupitelstva města dne 29.3.2017 bod diskuze). Byla vyhlášená stavební uzávěra do doby než se provede navýšení kapacity ČOV. Město Čelákovice r.2018 opět rekonstruovalo  ČOV nákladem cca 10 mil.Kč na kapacitu 17 000 EO tj. v současnosti má ČOV rezervu cca 2 000 EO. S ohledem na plánované připojení městské části Záluží (asi 350 obyvatel) v roce 2019, dokončení polyfunkčního domu s 75 byty (asi 200 obyvatel) v roce 2020, napojení dělnických domků na kanalizaci (asi 200 obyvatel) v r.2021, dostavbu budovy ZŠ Kostelní navyšující kapacitu školy o asi 150 žáků (plán dokončení 2021) a vydané územní rozhodnutí na lokalitu bytových domů V Prokopě se rezerva již tímto značně redukuje. Nový ÚP rozděluje plánovanou zástavbu do dvou etap a jen I.etapa bude znamenat asi 2300 nových obyvatel a lze počítat i s rozvojem podnikání, které bude znamenat další nároky na navýšení kapacity ČOV.  Podle vyjádření bývalého místostarosty ing.Sekyry odpovědného za rekonstrukci ČOV nelze navýšit kapacitu ČOV nad 17 000 EO bez požadavků na plochu, která již není v současném místě k dispozici (viz výše uvedený zápis z jednání zastupitelstva). 

To, co čteme v odůvodnění návrhu ÚP na str.42 je zcela mimo realitu : navrženo navýšení kapacity ČOV z 10.474 EO na 14 000 EO a prý to lze řešit v rámci stávající ČOV (posílení kapacity ČOV prý nevyvolá plošný dopad) . Uvedená čísla jsou obsažena již v materiálech pro společné jednání z r.2016 a tak pokud odpovědný místostarosta ing.Studnička četl návrh ÚP pro veřejné projednání asi by na chybu přišel. Odpovědnost za předložený materiál však není jen u ing.Studničky, ale též u najatého pořizovatele firmy PRISVICH a odborných zpracovatelů odkanalizování. Všichni byli slepí? Zřejmě ne a asi je tím něco sledováno podobně, jako u těžkého průmyslu, kompostármy a dalších vad návrhu.  

Jsem přesvědčený, že návrh obsahuje řadu vad a ty by měly být opraveny a veřejné projednání by mělo být opakováno. V opačném případě budou hrozit soudy a zbytečné zdržení ve vydání nového ÚP. Opakování veřejného projednání není nic mimořádného.