Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko členů výboru Okrašlovacího spolku

2. 5. 2017

Při stavbě cyklostezky mezi Lázněmi Toušeň a Čelákovicemi byly poškozeny kořeny desítek vzrostlých stromů. Některé zásah pravděpodobně nepřežijí. Při stavebních pracích na cyklostezce došlo k odkrytí půdy do hloubky až asi 30 cm často zasahující bezprostředně ke kmenům stromů a uříznutí nosných kořenů i několik desítek centimetrů širokých. Postup stavebních prací naprosto nerespektuje ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) a rozhodnutí MěÚ Brandýs n. L. z 8. 8. 2011, tj. že při realizaci výkopových prací u cyklostezky nesmí dojít k poškození kořenových náběhů dřevin a při výskytu budou výkopové práce vedeny ručně. Na možnost poškození kořenů jsme jako spolek upozorňovali v odvolání ze dne 30. 1. 2017 na OŽP v Brandýse n. L. a Krajský úřad středočeského kraje řízení zastavil. Přesto stavební práce pokračují dál.

Bohužel se zásah týká i tří dubů letních, které jsme navrhli za památné 5. 12. 2016 na Odbor životního prostředí Čelákovice, který dosud nezahájil správní řízení na jejich vyhlášení. Prostřední dub byl poškozen radlicí bagru natolik, že to výrazně sníží jeho vitalitu a zřejmě uhyne. Dále byly dotčeny stavbou i dva z velikých topolů. Nejhůře byly postiženy jasany (mají zde hodně kořenů v nízké vrstvě). Všechna poškození se snažil někdo zakrýt barvou nebo zaházet zeminou (viz obrázky).

Důvodně se domníváme, že tento zásah bude mít negativní vliv na většinu stromů kolem cyklostezky a v případě zalití asfaltem nebude možná regenerace jejich kořenové soustavy. Již 7. 4. 2017 jsme z tohoto důvodu žádali o okamžité přerušení prací a jménem spolku podali podnět na ČIŽP a PČR kvůli porušení zákona a ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Požadujeme odborné ošetření všech poškozených stromů a úpravu trasy cyklostezky v jejich blízkosti tak, aby respektovala ČSN 83 9061. Dále požadujeme změnu asfaltového povrchu. Na možnost porušení zákona o ochraně přírody a krajiny jsme soustavně upozorňovali, ale nebyl na ně brán zřetel. Veškerá zodpovědnost tedy spadá na Krajský úřad Středočeského kraje, který je zadavatelem a investorem tohoto projektu.

Nabízíme do budoucna odbornou konzultaci při realizaci cyklostezek s ohledem na vzrostlou zeleň a krajinu, ale odmítáme nést zodpovědnost za špatná rozhodnutí, která vznikají opomenutím odborného názoru nebo nezapojením veřejnosti. Vyzýváme také další spolky, aby se aktivně zajímali o projekty podobného typu ve svém okolí.

Členové výboru Okrašlovacího spolku čelákovického

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Můj názor : jsem velký příznivec cyklostezek, ale ne za tuto cenu.