Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada kraje nesouhlasí s návrhem Aktualizace Státní energetické koncepce ČR

9. 12. 2013

 

Rada kraje nesouhlasí s návrhem Aktualizace Státní energetické koncepce ČR (ASEK)

5.12.2013

 

 

Krajští radní na svém posledním zasedání 2. prosince 2013 vyjádřili nesouhlas s návrhem Aktualizované Státní energetické koncepce (ASEK), která je zpracována pro následujících 30 let.

„Domníváme se, že z hlediska tohoto časového horizontu pro využití jaderné energie v České republice by měla tato koncepce jednoznačně obsahovat přestavu ČR o tom, jakým směrem by se měla energetika dlouhodobě vyvíjet a jak by měla vypadat,“ okomentoval rozhodnutí rady hejtman Josef Řihák. Připomněl také, že kraj již v minulosti preferoval zpracování koncepce na delší časový horizont s výhledem na 50 až 60 let.

 

Podle jeho slov totiž značnou míru nejistoty, nejen v oblasti energetiky, dnes vyvolávají systémové a často protichůdné změny, vyvolané jak politickým a ekonomickým vývojem, tak i rychlostí rozvoje nových technologií a dalšího vývoje požadavků na ochranu životního prostředí a klimatu.

 

„Středočeský kraj přitom nevyjadřuje zásadní nesouhlas s posílením jádra a s maximálním využitím odpadního tepla z jaderných elektráren,“ říká hejtman a dodává: domníváme se, že by však měl být jednoznačně stanoven rozsah a objem využití jaderné energie.“ Ten je totiž determinující pro všechny další opatření jak v oblasti tradičních zdrojů energie, tak v oblasti obnovitelných zdrojů. „Jednoduše řečeno: mělo by jít o co nejrozmanitější energetický mix z hlediska zdrojů i druhů surovin,“  doplnil J. Řihák.

 

Tím by mohlo dojít ke snížení spotřeby kapalných paliv a uhlí i k rozvoji efektivních obnovitelných zdrojů energie. Neopominutelným negativním faktorem, který je však třeba vzít na vědomí, je však situace české přenosové soustavy a nelze opomenout ani možný kolaps sítě, tj. blackout (rozsáhlý výpadek elektřiny), k němuž by mohlo dojít například v důsledku přebytku  vyrobené elektřiny na bázi větrné či slunečné energie.