Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připravujeme rozšíření ochrany tůní v Sedlčánkách

13. 3. 2015

Krajský úřad Středočeského kraje vyslyšel žádost Okrašlovacího spolku na správné vymezení hranic Přírodní rezervace Káraný-Hrbáčkovy tůně. Tím se otevřel prostor pro větší ochranu tůní Hrad, Arazimových tůní a Procházkové včetně navazujících vlhkých luk a mokřadů.

Území nově vyhlášené přírodní rezervace na místě evropsky významné lokality o rozloze téměř 400 ha tvoří lužní komplex na obou stranách Labe mezi Čelákovicemi a Přerovem nad Labem. Jedná se o staré labské meandry odříznuté při splavnění Labe, které se postupně zazemňují, a proto je zde mj. vyvinuta celá hydrosérie od plovoucích vodních rostlin přes pobřežní rostliny a rostliny občas zaplavovaných nivních luk říčních údolí, zásaditá slatiniště, extenzivní sečené louky až po rákosiny, vrbiny a olšiny. Komise pro životní prostředí města Čelákovice navrhla v roce 2013 rozšíření o mnohé tůně na čelákovickém katastru, které však nebylo bohužel ani zařazeno na jednání Rady města. Naštěstí krajský úřad zadá v letošním roce provedení detailního průzkumu tůní v Sedlčánkách (obojživelníci, plazi, ryby, měkkýši, ptáci, vybrané skupiny hmyzu, botanika, vegetace, orientačbiologický průzkum ostatních skupin), aby získal potřebné údaje o jejich hodnotě. V případě, že bude průzkumem doložen výskyt některého z předmětů ochrany evropsky významné lokality, zajistí orgán ochrany přírody adekvátní ochranu.

V této souvislosti jsem si se zájmem přečetl příspěvek Ing. arch Renaty Fialové (bývalé předsedkyně komise pro rozvoj města) v posledním čísle Zpravodaje města o dobývacím prostoru v Sedlčánkách, který se zkoumaného území bezprostředně dotýká. Předně bych chtěl vyvrátit nepravdivé tvrzení pisatelky o tom, že jsem kohokoli osočil ze šíření poplašných zpráv. Sám jsem byl bezdůvodně nařčen zaměstnancem úřadu z trestného činu šíření poplašných zpráv, a vím dobře, co umí jedovatá slina. Nabízel jsem paní Fialové v té věci spolupráci, ale nabídka zůstala bez odezvy. Nelenil jsem tedy a kontaktoval pracovníky krajského úřadu s žádostí o úpravu hranic PR Káraný-Hrbáčkovy tůně a nyní připravujeme průzkum přírodovědné hodnoty celého území.

Chtěl bych touto cestou poděkovat členům komise pro rozvoj města za jejich práci, kterou při troše štěstí docílí, aby zastupitelé vyňali dobývací prostor z územního plánu. Budu vděčný za podporu vedení města příp. komise pro rozvoj města a odborů města v této záležitosti. Občany bych chtěl vyzvat, pokud mají jakékoliv cenné údaje k výše uvedeným lokalitám, aby se na mne neváhali obrátit. Jedině společným úsilím dosáhneme ochrany půdy, přírody a kvalitního životního prostředí.

RNDr. Petr Petřík, Ph.D., člen výboru Okrašlovacího spolku čelákovického

vystrizek-p.png

Procházková tůň u Sedlčánek – foto P. Petřík 2014