Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připravte se na kontroly kotlů a pořiďte si nový za dotace!

24. 8. 2013

Tato zpráva by měla zajímat všechny, kteří topí ve starých kotlech na tuhá paliva. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, říká, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jm. tep. příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje nejpozději do 31. 12. 2016. Tuto kontrolu je provozovatel povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje (tj. kotle) a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Doklad o provedení této kontroly, který potvrzuje, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a se zákonem o ochraně ovzduší, je provozovatel povinen předložit na vyžádání úřadu obce s rozšířenou působností (v našem případě ORP Brandýs nad Labem). Čili jinými slovy, i to, jak topíte v kotli u vás doma, podléhá kontrole!

 

A nyní dobrá zpráva pro všechny, kdo chtějí investovat do nového kotle a zároveň ušetřit. Středočeská rada v červenci odsouhlasila Pravidla pro poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci společného programu na podporu výměny kotlů. Původní možnost žádat o dotace na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za tzv. nízkoemisní kotle se rozšířila i na plynové a zplyňovací kotle. Nízkoemisní kotel musí splňovat mezní úrovně emisí a mít minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídy 3 s max. výkonem 50 kWt na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu s plně automatickým přikládáním. Příspěvek z takzvaných kotlíkových dotací bude činit zhruba 50 procent a jeho maximální výše bude 40000 korun na výměnu jednoho kotle. Jak ukázaly v Čelákovicích výsledky měření čistoty ovzduší, které iniciovala komise pro životní prostředí v roce 2011, tak znečištění mikroskopickými prachovými částicemi je velký problém. Hlavní příčinou tohoto stavu jsou mimo jiné lokální topeniště.

Podle informací z KÚSK bude dotační titul na výměnu starých kotlů s ručním přikládáním na tuhá paliva s největší pravděpodobností spuštěn 2. září 2013. Formuláře na podání žádosti a bližší podmínky budou zveřejněny až po podpisu vzájemné dohody mezi MŽP a Středočeským krajem. Žádosti se budou přijímat na Středočeském kraji, Zborovská 11, Praha 5. Sledujte tedy pozorně internetové stránky Krajského úřadu Středočeského kraje a udělejte něco pro čistší vzduch v našem městě.

Petr Petřík, předseda komise pro životní prostředí

Případné dotazy zodpoví pracovnice Středočeského kraje Ing. Marie Stáňová, tel.: 257 280 837, e-mail: stanova@kr-s.cz nebo Bc. Aneta Hamzová, tel.: 257 280 363, e-mail: hamzova@kr-s.cz .