Jdi na obsah Jdi na menu
 


PETICE ZA OCHRANU HISTORICKÉHO JÁDRA ČELÁKOVIC

24. 4. 2013

PETICE ZA OCHRANU HISTORICKÉHO JÁDRA ČELÁKOVIC A VÝZVA PRO ZASTUPITELE MĚSTA

 

Petiční výbor :

Mluvčí Milan Tichý , Rybářská 154 , 250 88 Čelákovice

(e-mail: prevetone@email.cz) 

Miloslav Šturc , Kostelní 41, 250 88 Čelákovice

Michal Burda , Na Požárech 947, 250 88 Čelákovice ( majitel nemovitosti )

Milan Větrovec, Hybešova 550, 250 88 Čelákovice

 

Adresát petice:

MĚSTO ČELÁKOVICE
Městský úřad
nám. 5. května 1
250 88 Čelákovice                                                  V Čelákovicích dne 21.4.2013

 

V souladu se zákony č. 85/1990 Sb. o právu petičním a č. 128/2000 Sb. o obcích, my, níže podepsaní občané České republiky a obyvatelé města Čelákovice, vyjadřujeme nespokojenost s přístupem k ochraně památkově chráněných objektů v historickém centru města. Jsme znepokojeni informacemi z jednání Rady města konaného 4. března 2013, že má být odsouhlaseno stanovisko, které bude v rozporu s územně plánovací dokumentací města, v rozporu s regulativem pro danou oblast a v rozporu se stanoviskem památkových orgánů. Hrozí nevhodná zástavba dvěma bytovými čtyřpodlažními domy (v bezprostřední blízkosti památkově chráněných areálů fary, kostela a tvrze) a znehodnocení historického jádra města. Proto žádáme zastupitelstvo města Čelákovic o:

 

1) Nedání souhlasu k vydání stavebního povolení na stavbu dvou čtyřpodlažních bytových domů v Kostelní ulici poškozujících dispozici historického jádra Čelákovic.

 

2) Pověření starosty Ing. Josefa Pátka k oslovení ředitele Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Středních Čech se žádostí o odbornou pomoc při vypracování návrhu žádosti o prohlášení nejstaršího
historického jádra Čelákovic městskou památkovou zónou.

 

 Petici můžete podepsat na těchto místech:

Železářství Uhlíř, Masarykova ul.  

Růžová cukrárna, Masarykova ul. 

Irská hospoda, Rybářská ul.

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Výstavba bytového domu v ulici Kostelní