Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh územního plánu čeká na Vaše připomínky

18. 3. 2016

Dne 15. 3. 2016 byla na úřední desce města Čelákovice vyvěšena veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vystavení Návrhu územního plánu Čelákovic pro společné jednání a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. V období od 16. 3. 2016 do 29. 4. 2016 může každý k vystaveným dokumentům uplatnit své připomínky. Pro podání připomínek je nezbytné dodržet výše uvedený termín pro doručení. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Připomínky je možné podávat pouze písemnou formou, a to Městskému úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

textová část