Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministerstvo zveřejnilo návrh Státní energetické koncepce

Zatímco moderní státy se připravují na ubývání neobnovitelných zdrojů, vizí Ministerstva průmyslu a obchodu je energetika závislá ještě v roce 2040 na jádru a uhlí. Koncepce fakticky ignorují potenciál energetických úspor a implicitně též počítají s utlumením rozvoje obnovitelných zdrojů, které přitom mohou pokrýt téměř dvě třetiny současné domácí spotřeby. Nabízenými řešeními jsou prolomení limitů a další pokračování těžby hnědého uhlí v severních Čechách, těžba uhlí v Beskydech a masivní spalování odpadu ve velkokapacitních spalovnách. Ministerstvo se též snaží prosadit stavbu několika dalších jaderných reaktorů, jejichž provoz chce podporovat z kapes daňových poplatníků, rozšířit těžbu uranu a nadiktovat obyvatelům vytipovaných lokalit umístění úložiště jaderného odpadu. Takovouto koncepci by vláda vůbec neměla schválit. Chci podpořit

Úspory energií jsou jednou z pěti hlavních priorit předložené energetické koncepce, ale ministerstvo nenavrhlo konkrétní a účinné programy na podporu zvýšení efektivity, ani nevyužívá dostatečně potenciál těch, které již podle existují.

Podle odborných propočtů může Česko obnovitelnými zdroji pokrýt téměř dvě třetiny současné domácí spotřeby a stát se tak méně závislým na dováženém plynu, uranu a ropě. Ministerstvo průmyslu navrhuje po roce 2015 zastavení garantovaných výkupních cen pro nové obnovitelné zdroje a zavedení pouze investiční podpory nebo podpory formou aukcí či tendrů na nové kapacity. Česko by tak přijalo systém podpory obnovitelných zdrojů, který jiné státy – například Velká Británie – zavrhly, protože počet skutečně realizovaných projektů byl velmi nízký.

Koncepce předložené ministrem průmyslu explicitně navrhují zrušit obě usnesení vlády, kterými byly vyhlášeny územní ekologické limity těžby hnědého uhlí. Ty chrání severočeské obce Horní Jiřetín a Černice před zbouráním a desítky tisíc obyvatel Litvínova před přiblížením velkorypadel na 500 metrů pod okna jejich domovů. Návrh ministerstva tak bez jakékoliv alternativy počítá s budoucí likvidací obou obcí ohrožených těžbou (byť připouštějí, že by tato likvidace mohla být podmíněně odložena do roku 2035).

Návrh Surovinové politiky ČR obsahuje požadavek na provedení průzkumných prací na ložisku Frenštát, tak aby byl zjištěn stav „strategických zásob pro budoucí generace. Již nyní má stát dostatečné množství informací pro to, aby ložisko pro budoucí generace ochránil. Další průzkumné práce postrádají jakýkoliv smysl. Již prozkoumané volné zásoby by totiž vystačily našemu státu na 40 let. Skutečným důvodem se tak spíš zdá být zohlednění zájmu soukromé společnosti OKD na zahájení těžby v této lokalitě.

Návrh Státní energetické koncepce počítá s otevřením těžby u Polné na Jihlavsku, ale zvážit se má i chemické loužení na Liberecku. Argumentace energetickou soběstačností je chabá. Tuzemský uran dnes nepokrývá ani polovinu potřeby provozu reaktorů v Dukovanech a Temelíně a palivové tyče z něj vyrábět neumíme.

Předložený návrh státní energetické koncepce stanovuje pro rozhodnutí o lokalitě definitivního úložiště vysoceradioak­tivního jaderného odpadu termín do konce roku 2015. Hrozí, že se tak stane bez souhlasu obyvatel zkoumaných regionů, kterým navždy změní život. Stát jim přitom již dlouho slibuje, že si o úložišti budou moci sami rozhodnout, ale nechce takovou možnost vtělit do zákona.

Koncepce počítá s výstavbou dvou nových jaderných reaktorů v Temelíně, dalším v Dukovanech a také navrhuje v průběhu tří let najít lokalitu pro umístění třetí jaderné elektrárny v České republice. Navíc chce společnosti ČEZ takovou stavbu dotovat pomocí garantovaných cen elektřiny, které hodlá vytahat z kapes běžných spotřebitelů. Dostupné studie ale ukazují, že se bez drahých jaderných elektráren dokážeme obejít.

Koncepce požaduje výrazně zvýšit spalování komunálních odpadů a finančně podporovat spalovny na úkor dalšího využití odpadu. To je v přímém rozporu se závaznou hierarchií nakládání s odpady i s cíli platného programu odpadového hospodářství.

K plánům  ministerstva přitom existují  alternativy, které se inspirují v moderním evropském přístupu k rozvoji energetiky. Ten je založen na využívání čistých a v místě dostupných zdrojích, vysoce energeticky efektivních technologiích a podpoře energetických úspor.  Mezi takové návrhy patří např. koncepce Chytrá energie nebo Energetická Revoluce, které ve spolupráci s experty zpracovaly české nevládní organizace.

Chci odeslat tuto připomínku ministrům



 

Po odeslání tohoto formuláře bude všem ministrům zaslán vašim jménem e-mail s textem této připomínky. Odeslaním připomínky udělujete EPS souhlas s použitím vašich zadaných osobních údajů.