Jdi na obsah Jdi na menu
 


Město oznamuje vypořádání připomínek

Město oznamuje,  jak vypořádalo připomínky k zadání Územního plánu

Ve svém komentáři k zasedání zastupitelstva dne 24.6.2015 jsem upozornil na skutečnost, že občané připomínkující zadání nového územního plánu (dále ÚP) a ani širší veřejnost nebyli předem informováni o čem se bude ve věci ÚP na jednání zastupitelů jednat. Je to závažný prohřešek neboť minimálně ti co se zajímají o své město a svými připomínkami pomáhají vytvářet ÚP by měli mít možnost stejných informací , jako zastupitelé. Dne 14.7.2015 Město Čelákovice na svých internetových stránkách zveřejnilo výsledky jednání zastupitelů a konečně oznámilo, jak bylo naloženo s připomínkami občanů, právnických osob a jak se vyjádřily dotčené orgány.   

Konečná podoba ÚP je však ještě daleko a snaha omezit informování občanů dává řadu otázek. Již v předcházejících etapách jednání se odehrálo několik nepřehlédnutelných okamžiků, kdy bylo těžké pochopit úmysly vedení města a podobné momenty stále přibývají.

  1. Na jednání rady města dne 22.12.2011 bylo odsouhlaseno nové složení komise rozvoje města a z dalšího členství byl vyřazen pro malou účast ing.Jiří Kořínek, který byl předsedou stejné komise v letech 1990 až 1994, kdy za jeho vedení byl vytvořen první územní plán Čelákovic. Byl také předsedou komise rozvoje v letech 2002 až 2006. Přirozeně si řeknete : nechodil na jednání a tak proč by měl v komisi být? Starosta Pátek měl připravenou tabulku docházky a tam měl zaznamenáno 10 jednání komise, kde ing.Kořínek měl jen 5 účastí. Byl jsem členem rady apředsedou uvedené komise a proto jsem na jednání zpochybnil podklad starosty a namítl jsem : komise se sešla 11x a tam se ing.Kořínek 6x zúčastnil a tedy proč má být vyřazen? Prý padni, komu padni. Poloviční a menší účast na jednání je důvodem k vyřazení. Má připomínka zůstala nevyslyšena a komise přišla o odborníka na slovo vzatého. Matematika dostala od ing.Pátka lekci.

  2. Při výběru zpracovatele nového územního plánu se konala architektonická soutěž, ze které odborná porota vybrala zpracovatelku. Soutěž podobného typu se uskutečnila jen ve velmi málo městech, neboť její reálné výsledky nedávají velkou šanci na své uplatnění. Při vyhlášení výsledků v městském muzeu byla šance na diskuzi s účastníky soutěže a především s vybraným zpracovatelem. Vítěznému návrhu bylo mnoho co vytknout a tak jsme se dočkali „taktické chyby pořadatelů“. Odpovědná úřednice odboru rozvoje rozeslala pozvánky jen necelých 24 hodin před zahájením a tak možnost položení otázek nebyla využita, přišlo jen pár zasvěcených.

  3. Při prvním jednání zastupitelů o územním plánu v dubnu 2012 obdrželi zastupitelé podklady od vybraného pořizovatele, ale jak se zjistilo podklady neodpovídaly právnímu stavu ÚP. Stejně podle nich bylo rozhodnuto a mnoho návrhů občanů bylo odmítnuto s ohledem na skutečnost tzv. v současnosti arondované hranice města. Co je arondovaná hranice? Je to hranice bez výstupků což je i uvedeno v zápise z jednání. Pokud však máte před sebou mapu města odpovídající právnímu stavu je zřejmé, že na východní straně je nad hřbitovem výrazný výstupek, který měl být návrhy občanů zarovnán. Ještě dnes se pořizovatel ptá, kde občané vzali tzv. právní stav ÚP. Na otázku je snadné odpovědět pokud nahlédnete do zápisů jednání rady a tam najdete usnesení, že právní stav byl objednán u arch.Dandy. Jelikož jsem se o tuto objednávku velmi zajímal, vím, že město výsledek své objednávky převzalo i zaplatilo. Nelze dnes tvrdit, že neexistuje.

  4. V zápise z jednání rady dne 23.6.2015 se můžeme dočíst v bodě 11.4 , že z praktických důvodů je účelné ponechat složení komise pro rozvoj města na čistě odborné bázi. Rezignovali 3 její členové a byl odvolán i jediný zástupce opozice bývalý místostarosta Milan Tichý. Komise zůstala jen o 5ti členech z nichž všichni byli jmenováni na návrh současné vládnoucí party. Je to opravdu účelné neboť se nikdo z opozice nedozví, co se vlastně v rozvoji města připravuje a hlavně co se připravuje v územním plánu. Jednobarevné vidění světa bylo vždy velmi problematické a ani v Čelákovicích tomu nebude jinak. Již jsme zažili návrhy na zrušení dětského hřiště v Jiřině, návrh na změnu několika stavebních pozemků na zeleň atd. Jde o účelové návrhy a účelové změny ve složení komise rozvoje jim jen nahrávají.

Je to velmi zajímavá mozaika na jejímž konci může být mnoho překvapení, třeba i taková, že zjistíte nevratné změny v ÚP vyhovující určité zájmové skupině (nemusí být ani z Čelákovic). Parta kolem současného starosty připravila v minulosti překvapení v podobě zúženého výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce náměstí. Vše se připravovalo stejně nenápadně a dodnes není u soudu vyřešeno, kdo nese odpovědnost za penále .