Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostlivec vylézá ze skříně

28. 10. 2012

V současné době je projednáváno stavební povolení na stavbu bytového domu v ulici Kostelní v místě bývalé sběrny surovin ( viz zápis z komise rozvoje ). Stavba má vzniknout v samém historickém centru ve vzdálenosti 62 m od památkově chráněné budovy farního úřadu a 91 m od budovy tvrze .  Již samotná výška budovy o čtyřech nadzemních podlažích má konkurovat dominantnímu kostelu a tak i poslední zbytek historické zástavby obdrží pořádný šrám (  podoba plánované budovy je uvedena ve fotoalbu ).

Cituji z územního plánu města : Na náměstí  navazuje historická část města, v které je třeba citlivě rekonstruovat stávající objekty tak, aby zachovaly ráz staré zástavby nejen architekturou jednotlivých objektů, ale především urbanistickou skladbou ( str.13 ). Část centra přilehlá k historickému jádru byla zařazena do památkové rezervace. Tomu musí odpovídat i výstavba nových a rekonstrukce stávajících objektů ( str.14 ).Řešené území jako urbanistický celek má určitá omezení ve svém rozvoji a m.j. je uvedena podmínka č.3 Historická ( památková omezení ) – památková zona, památkové objekty atd ( str.24 – 25 ).  

     

Je zajímavé, že samospráva řízená ing.Klicperou měla jiná kriteria na běžné stavebníky na které byla velmi přísná. Setkal jsem se s tím když jeden z obyvatel Jiřiny chtěl rozšířit zahradu. Město nesouhlasilo neboť to může poškodit urbanismus města a nelze prý rozšiřovat zastavitelné území. Co se však dá dělat s podobou bytového domu v Kostelní ulici? Prakticky snad nic neboť je již vydáno územní rozhodnutí a jelikož bývalé vedené města vydalo kladné stanovisko jen těžko může současná samospráva měnit to, co předchůdci schválili. Asi si řeknete jak je možné, že je tak rozdílný přístup bývalé stavební komise co s budovou souhlasila a současné komise rozvoje. Je to dané složením komise. Bývalá byla pětičlenná a současná má patnáct členů a při tom počtu lze jen těžko provádět nějaké ovlivnění a to neříkám, že k němu nutně muselo dojít. V bývalé komisi byli 2 členové v pracovním poměru na městském úřadu, dva členové ze sdružení PROČ a jeden nezávislý. Současné komise jsou tvořeny výhradně z řad občanů, zastupitelů a své místo zde má i opozice. Je pravda, že v Čelákovicích je dlouhodobě vztah k historické zástavbě velmi špatný a poslední roky to jen dokazují. Zkuste si představit budovu v proluce náměstí ještě zvýšenou o dvě patra a budete mít obraz domu, který byl bývalým vedením města akceptován a nic nepomáhaly ani protesty odborné veřejnosti a ani jednoznačně vyznívající referendum byť bylo pro malou účast neplatné. Co říci závěrem? Ještě se nestaví, ale je již za vteřinu dvanáct. Zákon umožňuje některá řešení, jak znehodnocení zbytku památkově chráněných budov zabránit. Je však třeba okamžitě konat a provést taková preventivní opatření, aby se podobný případ nemohl opakovat. Jedním z nich je regulérní vyhlášení památkové zóny a dalším ne méně účinným opatřením je do budoucna vždy mít početně zastoupení občanů v poradních komisích včetně účasti opozice.  

 

     

 

 

Náhledy fotografií ze složky Výstavba bytového domu v ulici Kostelní

Komentáře

Přehled komentářů

Komentář k bytovému domu v ulici Kostelní

(Ing.Jiří Kořínek, 9. 11. 2012 6:58)

Po zhlédnutí dvou vizualizací, jedné z ulice Kostelní a druhé z parku u knihovny na mě projekt udělal tento dojem:

- projekt některými prvky navozuje dojem, že se jedná o moderní architekturu přizpůsobenou historické lokalitě ( klasické štítové tvary zdůrazněné ve fasádě domu)
- krychlovitý charakter stavby je však „maskovaný“ zelení, ta nebude zcela jistě v dlouhodobém horizontu majiteli bytů udržovaná a v důsledku toho odstraněna. Je zcela jasné, že potom tvar budovy bude opravdu výrazný a dle mého názoru v lokalitě nevhodný
- jedná se proto o architekturu, která výrazně ovlivní vnímání jediného místa ve městě, které má historickou hodnotu zatím prakticky nenarušenou navazující zástavbou
- není ani zanedbatelné, že tato budova přivede do místa minimálně 22 automobilů, ale spíše jednou tolik, na které rozhodně není dimenzováno parkoviště, které je doufám pod objektem (mnohdy se jedná o „druhé“ většinou služební automobily, které se nechávají parkovat v ulicích), dopravní zátěž pak stoupne na míru pro současné komunikace nevhodnou
- ze všech těchto hledisek považuji stavbu tohoto objektu za nevyhovující pro dané místo
- myslím si, že tento projekt neměl být v současné podobě schválen