Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kanalizace a komunikace ve staré Jiřině

6. 9. 2017

Zastupitel Janák požádal odpovědného místostarostu II ing.Sekyru o sdělení termínů jednotlivých etap a především jasné slovo k příslušnosti ulic k prováděným etapám. Z odpovědi jsem vyčetl, že snad ještě letos by mělo být něco provedeno, ale není jasné zda je již vydané stavební povolení. Z vyjádření pana Sekyry vyplývá, že současné vedení města zřejmě stihne jednu etapu z celkových sedmi ( a to ještě je v určení 1.etapy drobný rozpor). Konečně počtěte si sami (viz níže). Jen mě napadá proč se neprovádějí ve staré Jiřině vůbec žádné opravy chodníků, když rekonstrukce přijde až za několik let. Nahlédněte do připojené fotogalerie s fotografiemi chodníků ve staré Jiřině. Stejně tak je zajímavá otázka, kdy je vlastně plánovaná rekonstrukce ulice Přístavní směrem ke školce? Zde také žijí lidé, ale asi je někdo přehlíží!! Jen tak pro porovnání nahlédněme do Říčan, kde letos rekonstruovali 3 km chodníků. Je to jiná liga !!! Mají odpovědnější vedení města.

From: Miloš Sekyra [mailto:milos.sekyra@celakovice.cz]
Sent: Tuesday, September 05, 2017 7:49 AM
To: JANÁK Tomáš <Janak.Tomas@uhul.cz>
Cc: Josef Pátek <josef.patek@celakovice.cz>; Ondřej Přenosil <ondrej.prenosil@celakovice.cz>
Subject: Re: Jiřina

Dobrý den, pane zastupiteli,

připravovaná rekonstrukce "staré zástavby" Jiřiny je svým objemem rozsáhlá a zahrnuje kompletní rekonstrukci stokové sítě splaškové kanalizace včetně přípojek, čerpací stanice, odlehčovací komory, odlehčovacího potrubí, vybudování oddílné dešťové kanalizace, tlakové kanalizace (v ul. Miroslava Maška), veřejného osvětlení, zeleň, chodníky a komunikace. Vzhledem k výše uvedenému rozsahu, finanční náročnosti a dopravní obslužnosti v průběhu výstavby bylo navrženo 7 etap pro realizaci.

Tolik pro představu na úvod.

1. Rozdělení do etap :

I. etapa:     ul.Přístavní 

II. etapa:    Alej Jiřího Wolkera (úsek mezi ul.Dělnická a Přístavní), ul. Táboritská

III. etapa:   ul. Pražská, západní část ul.Dělnická (k ul. Ruská), ul. Chodská (severní část)

IV. etapa:   ul. Dělnická (východní část), ul.Zahradní

V. etapa:    Alej Jiřího Wolkera (část severně od ul. Žižkova), ul. Žižkova (západní část k ul. Chodská), ul. Chodská (severní část od ul. Žižkova), ul. Polská (západní část k ul. Lidická)

VI etapa:   ul. Polská (východní část), ul. Miroslava Maška

VII. etapa: ul. Žižkova (východní část), ul. Lidická, ul. Zdeňka Austa, ul, Zahradní (jižní část)

2. Termíny realizace jednotlivých etap :

Vzhledem k velkému rozsahu stavebních prací, s ohledem na velmi obtížné hydrogeologické podmínky v dané lokalitě, finanční náročnosti a koordinaci prací se stavbou "Optimalizace železniční tratě" připravované SŽDC a všem potřebným povolením, je obtížné stanovit konkrétní termíny realizace jednotlivých etap. Zahájení prací je předpokládáno ještě v letošním roce I. etapou, která obsahuje rekonstrukci PČSOV, vybudování nové odlehčovací komory, odlehčovacího potrubí a dešťové kanalizace, přeložku, plynového potrubí a el. kabelů. Termín dokončení I. etapy se předpokládá v roce 2018. Ostatní etapy budou navazovat v závislosti na připravenosti a financování. Realizace kompletní rekonstrukce celé lokality na základě výše uvedeného se odhaduje na 5 až 6 let.

S pozdravem

Miloš Sekyra

místostarosta města Čelákovic

 

Náhledy fotografií ze složky Kdy budou nové chodníky v Jiřině?