Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farnost oslavila svátek Nanebevzetí Panny Marie

Čelákovická Římskokatolická farnost si každoročně připomíná zasvěcení chrámu Nanebevzetí Panny Marie konáním poutě, která je doplněna v posledních letech i pouťovými atrakcemi zajištěnými Spolkem přátel muzea a Poutním koncertem organizovaným Spolkem přátel varhaní hudby.

Letošní oslava výrazně vybočovala ze zažitého pořádku neboť P.Richarda Scheucha vystřídal mladý farář P.Mikuláš Uličný plný nadšení a elánu.

wp_20150816_003.jpg

Farnost také mohla po přestávce trvající desítky let nakládat se svým majetkem a na farní zahradě bylo po poutní mši konáno Agapé, kde se sešla značná část věřících a dobře se bavila.

wp_20150816_012.jpg

Lidé byli ještě plní zážitků z bohoslužby při které téměř nestačila kapacita chrámu a mariánské písně zněly tak silně, že spolu s procítěným kázáním P.Uličného zanechaly v duších silný dojem. Optimismus je spolu s novými možnostmi hnacím motorem do množství práce, které souvisí s náročnými cíli. V nejbližší době by měl být chrám Nanebevzetí Panny Marie vymalován (téměř po 30ti letech) a mělo by zde být instalováno nové moderní vytápění. Je vyhlášena sbírka ( farníci již přispěli několika desítkami tisíc )  a pokud vše dobře dopadne, bude i nové ozvučení. Škarohlídi sice stále pochybují, ale dobří věřící mají důvěru v pomoc Pána. Bylo mnoho řečí při ukončení nájmu chovatelů a otázek co se s nabytými nemovitostmi bude dělat. Uběhlo jen pár dnů od výpovědního termínu a sálek již byl svědkem příměstského tábora pořádaného výtvarnou dílnou Labyrint. Každý den se zde scházely děti a při různých hrách využili nejen sálek, ale i přilehlou zahradu. 

labyrint-1.jpg

labyrint-2.jpg

Co vše se podaří je také otázkou kolektivního přístupu, neboť sám farář nic nezmůže. Již počátkem roku 2015 byly ustanoveny pastorační rada a ekonomická farní rada, které musely řešit řadu problémů souvisejících především s minulostí. Mimo vymalování chrámu je cílem rekonstrukce fary do podmínek 21.století, kdy současnost představují kamna, jednoduchá okna a vstupní dveře bez zádveří. Budoucí podobu sálku v přilehlé hospodářské budově si zatím nikdo nedovede dobře představit, neboť jeho rekonstrukce bude nad finanční možnosti církve a proto bude nutné žádat o dotace. Získat dotace je podmíněno vhodným projektem zaručujícím tzv. udržitelnost i v dalším období, kdy skončí dotace. Zde se nejvíc mluví o spolupráci s Charitou a vzniku sociálního projektu pro seniory např. stacionář apod. Využití nejen pro farnost, ale i pro celé město.

Zdá se, že v Čelákovicích je možné čekat změny a to nejen ty výše uvedené. Každý den je u nádraží znatelný pokrok ve vývoji stavby modlitebny církve bratrské a mnoho změn nastalo i v církvi Československé husitské. Držme palce a to nejen věřícím, ale i dalším lidem se zájmem o kulturu a rozvoj sociálních služeb.