Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to udržitelný rozvoj?

16. 10. 2011

Co si představit pod slovy ,,neUDRŽITELNÝ ROZVOJ“?

  • považujeme se za civilizovanou společnost, přesto denně znečišťujeme vodu a ovzduší pálením uhlí a ropy či nadměrným využíváním automobilů, a tím si způsobujeme řadu vážných nemocí...
  • spotřebováváme přírodní bohatství rychleji, než ho stačíme obnovovat, a tím omezujeme rozvoj budoucích generací – našich dětí, vnoučat, pravnoučat...
  • naše společnost bohatne, přesto je stále hodně těch, co žijí na hranici chudoby, nemohou najít práci a žijí v nedůstojných sociálních podmínkách ...
  • 80 % přírodních zdrojů této planety spotřebovává 20 % nejvyspělejších zemí světa, mezi které patří také Česká republika, zároveň tyto země patří mezi největší znečišťovatele planety....

Udržitelný rozvoj je takový, který se snaží zvrátit tyto trendy a způsoby chování. Neznamená pouze ochranu životního prostředí, ale je především snahou o sladění ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v rámci přírodních limitů naší planety. Není krokem zpět do minulosti. Naopak, usiluje o modernizaci a efektivní využívání nových technologií a postupů, které šetří čas, energii, pohonné hmoty, životní prostředí, a tím přispívá k vyšší kvalitě života.                                       V případě Čelákovic lze jen těžko za udržitelný rozvoj považovat výstavbu paroplynové elektrárny využívající plyn tj. neobnovitelný přírodní zdroj a zatěžující Čelákovice i okolí škodlivými oxydy dusíků včetně ovlivnění kvality ovzduší odpařovanou vodou z chladících systémů elektrárny. Dále nelze souhlasit se splavněním Labe pro nákladní dopravu znamenající přeměnu řeky v kanál.