Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čelákovice u Nehvizd

26. 2. 2016

Velmi mě zajímají názory našich občanů zveřejňované především na facebook v diskusní skupině Čelákovické otevřené forum, které v současné době má již více než 2100 členů. Začala zde i diskuse o rozvoji města díky článku zveřejněnému v tisku již v r.2015 nazvaném "Čelákovice u Nehvizd" . Samotný název článku pěkně pojednávajícího o našem městě mě přiměl k otázce zda se nezastavil v Čelákovicích rozvoj a do diskuze jsem můj názor napsal.

Reakce přišla záhy, kdy pisatelka napsala něco ve smyslu, že než takový rozvoj co v Nehvizdech tak raději žádný. Částečně s tím i souhlasím neboť sídliště připomínající "panelák na ležato" není tím co si představuji pod pojmem rozvoj. Anonym pak napsal, že pan Iglo je realitní podnikatel a on se na to dívá z jiné strany. Je to obvyklý způsob, jak znevěrohodnit diskutujícího a tím jej vyřadit z diskuze. Zcela jinak k diskusi přistoupil člen městské rady Ing.Miloslav Opa který napsal : Pane Iglo, na základě čeho soudíte, že rozvoj Čelákovic stagnuje? Jistě víte, jako pozorný pozorovatel jednaní Zastupitelstva, jaké finančni prostředky jsou vyčleněny na investice. Víte take, jak to bylo v předchozích letech. Proč to sem nenapíšete? (konec citace) Děkuji panu radnímu za vstřícný postoj k otevření diskuse a odpovídám :

Ano sleduji každé jednání zastupitelstva přibližně od roku 1995 a také i v jiných městech. Mohu tedy v této otázce podat kvalifikovaný názor. Rozvoj není jen o financích, ale i o tom, jaká je veřejná správa. V r.2011 zde byl náznak, že si zastupitelé uvědomují potřebu zařadit se mezi města s kvalitní veřejnou správou a dokonce jsme byli přihlášeni do databáze měst uplatňujících při řízení města Místní agendu 21(dnes již v databázi nejsme). Co to znamená? Města s kvalitní veřejnou správou poznáte podle jejich přístupu k otevřenosti informací, plnění slibů občanům a vůbec kvality života ve městě. Často je potkáváte v různých soutěžích měst např.Zlatý erb , Město stromůObec přátelská rodině  a jsou úspěšná i v  mezinárodním srovnání.  V roce 2011 jsme zpracovali Strategický plán rozvoje s cíli do roku 2030 a také i s termíny plnění cílů. Bylo řečeno mnoho pěkných slov, ale zůstalo jen u nich. Záhy a to již v r.2012 byl plán odložen a začalo zaostávání neboť dodržování cílů znamená jejich pravidelné hodnocení a to se neděje. Zkuste se podívat třeba na to kdy měl být hotový nový územní plán. Většina okolních měst již nový územní plán má hotový a i my jsme měli mít hotovo v r.2014 a podle stávajícího stavu lze předpokládat dokončení v letech 2018 až 2020.  Zcela jinak přistupují k plánům rozvoje v jiných městech a je to pak vidět. V Čelákovicích se děje opravdu mnoho, ale asi ne tolik co jinde neboť náš Zpravodaj má někdy problém naplnit svých 32 stran a vypomůže si několika fotografiemi starosty k zaplnění prázdných míst. V Říčanech nabízejí informace v Kurýru na 60 stranách a o svých záměrech se pravidelně s občany radí v anketách a i jinak. Naše veřejná správa nepříjemné záležitosti odkládá a retušuje, aby nebyly vidět (nepotřebujeme LEPŠÍ MÍSTO ani poradní orgány pro kulturu a životní prostředí jinde zcela obvyklé) . Starosta Pátek po svém zvolení informoval o dopise partnerskému městu Rütti ve Švýcarsku se snahou pokračovat v partnerství. Dnes se na internetu nic o partnerství měst nedozvíte a jsme asi jediné město v ČR kde neumožňují svým občanům poznání, jak se žije jinde. Již od r.2008 máme zastupitelstvem schváleno pořízení Komunitního plánu běžného ve všech srovnatelných městech ČR řešícího sociální otázky a péči o rodiny, děti a seniory. Snaha o řešení žádná! Na zaostávání v sociální oblasti jsem upozornil již v r.2012.Někdy mám dojem, že zcela záměrně jsou některé rozvojové projekty "dávány k ledu" byť je naznačováno, že se v nich pokračuje. Příkladem může být obchvat města, který je snem již našich předků. V minulém roce vedení města odsouhlasilo zahájení výkupu pozemků s cenou 5x menší než třeba v Lysé nad Labem. Očekával se úspěch výkupu za 50, - Kč/m2? Výsledkem je jeden vykoupený pozemek a nutně je potřeba získat několik desítek. Zcela jinak ke stejnému záměru přistupují ve zmíněné Lysé, kde dokonce pro obchvat ustanovili pravidelně se scházející výbor zastupitelstva dávající všem občanům transparentní informace o stavu přípravy. Co občanům říkáme o stavu přípravy obchvatu v Čelákovicích? Vůbec nic. Pokud najdete chvilku podívejte se do informací zveřejňovaných v Lysé a zjistíte, že v r.2017 bude mimořádný k získání finančních prostředků z EU na obchvaty. Musí však být stavební povolení a to bez výkupu pozemků nebude. Obchvat již zřejmě nikdy nebude neboť běžné zdroje města na jeho stavbu nestačí a dotace z EU brzo končí.

V diskusi se objevilo, že vlastně by se město nemělo nijak rozšiřovat, neboť je třeba chránit zemědělskou půdu. Ano nemělo by se stavět zbytečně, ale co dělat když lidí přibývá? Města v okolí Prahy jsou cílem mnoha zájemců o stavění a o to méně se však staví v dalších místech ČR a to asi již nezměníme. Strategický plán rozvoje si dal za cíl v r.2030 počet obyvatel kolem 16 000 a to je číslo, které sotva naplníme. Již déle než 7 let nevznikl, žádný nový projekt zástavby a ty co byly připraveny jsou likvidovány stavební uzávěrou. Za sídlištěm v Prokopě bylo vydáno územní rozhodnutí pro  zástavbu, ke které město dalo souhlas a měla mimo rodinných domů zahrnovat i potřebný domov seniorů. Investor žádal o prodloužení platnosti vydaného územního rozhodnutí a současná rada mu nevyhověla a tím byl projekt zastaven. V oblasti hřbitova byl městem odsouhlasen projekt Třebízkého IV (7 RD) a i ten je stavební uzávěrou zastaven do vydání nového územního plánu tj. do roku 2018 až 2020. Na jednání zastupitelstva byl starostou vysloven slib pokračování projektů inženýrských sítí "Dělnických domků u Kovohutí" započatých v r.2010. Projekty byly dány v r.2011 "k ledu" a až po návštěvě televize se opět oprášily, ale přes slib starosty se následně Dělnické domky objevily mezi lokalitami označenými stavební uzávěrou. Nevadí ty středověké životní podmínky? Nejsou ostudou Čelákovic? Mohl bych takto pokračovat dlouho třeba o Kamence kde měla již letos začít dostavba za 100 milionů Kč. V současné době ještě není ani stavební povolení. Nebo se pletu?

Ještě jednou dík radnímu Opovi za výzvu. Možná černý scénář není na místě a město se bude rozvíjet. Jen by bylo potřeba více informací a konkrétních. Kdysi nějaký komunistický papaláš pronesl asi toto : "V brzku v životní úrovni předhoníme USA". Trochu bych byl nerad, aby debata vyústila do slibů co bude v brzku. Těch již bylo dost . Občané Čelákovic si zaslouží více. Debata byla zahájena a věřím, že bude pokračovat bez emocí a se snahou dobrat se smysluplného konce.