Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Jste obtěžováni hlukem?

6. 3. 2019

zde najdete manuál, jak se bránit při nadměrném obtěžování hlukem 

 

Kdo je ve hře o osud gymnázia Čelákovice

19. 2. 2019

AKTUALIZOVÁNO  19.2.2019 Na krajském zastupitelstvu rozhodnuto - zdravý rozum zvítězil. Sloučení se odkládá. Zastupitelé v Čelákovicích dne 13.2.2019 přijali usnesení proti sloučení s Brandýským gymnáziem. Článek a petice s nejnovějšími informacemi o vývoji kauzy gymnázium. 

 

Rozhovor se zakladatelkou gymnázia

18. 2. 2019

 

Územní plán a čistička odpadních vod

4. 2. 2019

Veřejné projednání nového územního plánu by mělo být opakováno. Stávající návrh obsahuje řadu vad a jednou z největších je chybně stanovená kapacita čističky odpadních vod. 

 

Češi se bojí, že nebude voda

5. 1. 2019

článek o suchu a co se vše dá dělat

 

Ostuda Čelákovic

22. 11. 2018

neplněné sliby a středověk v Čelákovicích. Některým občanům město nezajistilo základní podmínky pro život , ani veřejné osvětlení nemají a dlouho mít nebudou.

 

Veřejné projednání koncepce dopravy

3. 11. 2018

Kulturní dům 6.listopadu 2018 od 17 hodin

 

Jako obvykle skutek utek

2. 11. 2018

Na krajském úřadě o smělých plánech města Čelákovice nic nevědí

 

Otevřeně informace

17. 10. 2018

Co vše víme o připravovaných akcích? Jaké jsou požadavky FV Plast pro  umožnění příjezdu k plánovanému parkovišti? Proč není ani po 7 letech dokončen projekt autobusové zastávky na Mochovské? Kdy bude projednám s veřejností návrh nového územního plánu?

 

Víte, že

11. 10. 2018

neuvěřitelné novinky na novém radničním periodiku

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

následující »