Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

kvalita života - porovnání měst v ČR za 2019

13. 8. 2019

silně zaostáváme především v transparentnosti jednání veřejné správy, v počtu investičních akcí, sociálních službách a kvalitě místní dopravy

 

Zbytečná investice?

11. 8. 2019

využití naprosto bezvýznamné

 

Sympatický plán

26. 7. 2019

snížení emisí o 45% do r.2030 v Praze. Kdy začneme i v Čelákovicích? 

 

Manuál pro oběti církevního násilí

17. 6. 2019

nejde jen o oběti zneužívání, ale i o oběti zneužití moci církevními představiteli 

 

Ráj pro kola existuje

12. 5. 2019

Nachází se v rovině, jako Čelákovice

 

Do práce na kole

20. 4. 2019

Již 9.ročník soutěže 2 až 5 členných týmů. Soutěží i města a v našem okolí nejsou pozadu. Lysá nad Labem, Nymburka a Říčany jsou mezi přihlášenými. Přibydou i Čelákovice? 

 

Česko potřebuje 10 milionů stromů

3. 4. 2019

Iniciativa nadace Partnerství a ministerstva životního prostředí vhodná i pro Čelákovice

 

Jste obtěžováni hlukem?

6. 3. 2019

zde najdete manuál, jak se bránit při nadměrném obtěžování hlukem 

 

Kdo je ve hře o osud gymnázia Čelákovice

19. 2. 2019

AKTUALIZOVÁNO  19.2.2019 Na krajském zastupitelstvu rozhodnuto - zdravý rozum zvítězil. Sloučení se odkládá. Zastupitelé v Čelákovicích dne 13.2.2019 přijali usnesení proti sloučení s Brandýským gymnáziem. Článek a petice s nejnovějšími informacemi o vývoji kauzy gymnázium. 

 

Rozhovor se zakladatelkou gymnázia

18. 2. 2019

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

následující »