Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Petice za KLIMA

8. 10. 2019

 

Emise

10. 9. 2019

Článek zabývá emisemi v Evropě, ale najdete zde i něco o emisích v ČR

 

studie sportovní haly

29. 8. 2019

 

Důvěra občanů ve starostu klesá

26. 8. 2019

rozhovor na radiu Patriot

 

kvalita života - porovnání měst v ČR za 2019

13. 8. 2019

silně zaostáváme především v transparentnosti jednání veřejné správy, v počtu investičních akcí, sociálních službách a kvalitě místní dopravy

 

Zbytečná investice?

11. 8. 2019

využití naprosto bezvýznamné

 

Sympatický plán

26. 7. 2019

snížení emisí o 45% do r.2030 v Praze. Kdy začneme i v Čelákovicích? 

 

Manuál pro oběti církevního násilí

17. 6. 2019

nejde jen o oběti zneužívání, ale i o oběti zneužití moci církevními představiteli 

 

Ráj pro kola existuje

12. 5. 2019

Nachází se v rovině, jako Čelákovice

 

Do práce na kole

20. 4. 2019

Již 9.ročník soutěže 2 až 5 členných týmů. Soutěží i města a v našem okolí nejsou pozadu. Lysá nad Labem, Nymburka a Říčany jsou mezi přihlášenými. Přibydou i Čelákovice? 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »