Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Kalkulačka cen odběru el.energie

22. 1. 2016

AKTUALIZOVÁNO 12.2.2016 Vyplatí se výměna jističe?

 

Výdej biopopelnic

13. 1. 2016

Kdo přijde získá hnědou popelnici, je jich dost. Popelnice uhrazeny z dotace fondu životního prostředí.

 

Okrašlovací spolek obdržel čestné uznání

7. 1. 2016

 

MAS Střední Polabí splnilo požadavky standardizace

4. 1. 2016

 

Vánoční strom z Čelákovic vyhrál anketu

3. 1. 2016

Přes pěkný vzhled Vánočního stromu se různí názory na jeho pokácení

 

Výzva občanským sdružením a spolkům

15. 12. 2015

 

Džungle není naše

29. 11. 2015

zvednout telefon tolik bolí

 

Kompostárna - zvítězí zájem občanů a nebo výhodný kšeft?

15. 11. 2015

AKTUALIZOVÁNO 15.11.2015 Rada města na svém zasedání 3.11.2015 uložila komisi rozvoje vytipovat vhodné lokality pro výstavbu kompostárny o objemu 4000 tun. Zdá se, že již dostali rozum avšak i 4000 tun je téměř o 100% více než má roční kapacitu kompostárna v Blansku náš vzor. Přečtěte si jak má vypadat kompostárna pro 17 000 obyvatel.

 

Připomínky k návrhu územního plánu

9. 11. 2015

Termín podání připomínek 9.12.2015 . Kdo nepodá připomínku "má smůlu". Jde o kompostárnu což je v textu taktně vynecháno. Ve Zpravodaji je pozvánka na výlet do Blanska, kde mají kompostárnu 7x menší než plánovaná v našem městě.

 

Farnost oslavila svátek Nanebevzetí Panny Marie

16. 8. 2015

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »