Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Vánoční strom z Čelákovic vyhrál anketu

3. 1. 2016

Přes pěkný vzhled Vánočního stromu se různí názory na jeho pokácení

 

Výzva občanským sdružením a spolkům

15. 12. 2015

 

Džungle není naše

29. 11. 2015

zvednout telefon tolik bolí

 

Kompostárna - zvítězí zájem občanů a nebo výhodný kšeft?

15. 11. 2015

AKTUALIZOVÁNO 15.11.2015 Rada města na svém zasedání 3.11.2015 uložila komisi rozvoje vytipovat vhodné lokality pro výstavbu kompostárny o objemu 4000 tun. Zdá se, že již dostali rozum avšak i 4000 tun je téměř o 100% více než má roční kapacitu kompostárna v Blansku náš vzor. Přečtěte si jak má vypadat kompostárna pro 17 000 obyvatel.

 

Připomínky k návrhu územního plánu

9. 11. 2015

Termín podání připomínek 9.12.2015 . Kdo nepodá připomínku "má smůlu". Jde o kompostárnu což je v textu taktně vynecháno. Ve Zpravodaji je pozvánka na výlet do Blanska, kde mají kompostárnu 7x menší než plánovaná v našem městě.

 

Farnost oslavila svátek Nanebevzetí Panny Marie

16. 8. 2015

 

Město oznamuje vypořádání připomínek

19. 7. 2015

matematika dostala lekci, taktická chyba, právní stav v Čelákovicích neznámý pojem, jediný zástupce opozice odvolán  

 

Zelenou střechu, nebo solární panely

3. 7. 2015

 

V Čelákovicích vznikl nový spolek

20. 5. 2015

 

Pozvánka - Procházka za čelákovickými stromy

19. 5. 2015

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

následující »