Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Referendum

31. 7. 2016

 

Tisíce mladých zamířily do Krakova

28. 7. 2016

 

Samospráva na mapě

8. 6. 2016

Chcete vědět co se v okolí připravuje? Stačí jen kliknout. 

 

Okradený má právo zveřejnit fotku zloděje, rozhodl soud

31. 5. 2016

 

Praktické výsledky zveřejňování smluv

18. 5. 2016

 

Příklad mladé studentky

10. 5. 2016

 

Moje připomínky k územnímu plánu

19. 4. 2016

není jich málo. Nejvážnější vadou návrhu je dle mého názoru snaha o zásah do vlastnických práv majitelů nemovitostí a to i v případech, kdy to není nutné.

 

Pane faráři toto jste tedy vážně přehnal.

12. 4. 2016

přehánějte dál, podobné dopisy tu budou stále a pokud máte jasný cíl, nic neměňte. Je hodně lidí co Vám drží palce.

 

Návrh územního plánu čeká na Vaše připomínky

18. 3. 2016

Jen do 29.dubna lze podat připomínky!!! Jeden z nejvýznamnějších dokumentů města bude teprve po připomínkách schopný konečného schválení. Záleží i na Vás, jaký územní plán budeme mít.

 

Jarní mini jarmark

16. 3. 2016

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »