Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Trapná aréna

8. 5. 2017

Docházejí již redakční radě síly a nebo jde jen o neschopnost?

 

Zápis komise rozvoje

5. 5. 2017

nepovedené studie městského stadionu

 

Stanovisko členů výboru Okrašlovacího spolku

2. 5. 2017

členové výboru vydali stanovisko k poškození velkého počtu stromů při stavbě cyklostezky Čelákovice - Lázně Toušeň

 

Čelákovické plánování

1. 5. 2017

AKTUALIZOVÁNO 1.5.2017

Bude vedení města schopné zajistit stavební povolení pro nejdůležitější akce? Zatím to tak nevypadá. Kamenka, kanalizace v Jiřině a Záluží, obchvat a jiné důležité akce stále na povolení čekají. Zajímavé je zjištění, jak dlouho se o akcích mluví a jak dlouho jsou ve výhledových plánech předkládány občanům.

 

Inspirace pro rodiny, školy, firmy i město

14. 2. 2017

Další možnosti získat dotace a především za rok 2016 540 nových instalací solárních panelů. Nově dotace i pro firmy. Zjednodušení postupu při získání dotace.

 

Investice města v roce 2017

10. 2. 2017

Slova, jen slova. Kolik jsme toho již slyšeli a jaký je výsledek? Bludný kruh nesplněných cílů.

 

Závady a nedostatky

6. 2. 2017

slušnost ve vztahu k občanům je možná, jinde to jde a v Čelákovicích jsme vyjimkou 

 

Co všechno lze vidět v Čelákovicích

13. 12. 2016

 

Vláda schválila peníze na dostavbu škol

24. 11. 2016

Kamenka má velkou naději

 

Čistička odpadních vod předmětem trestního oznámení radnice

27. 10. 2016

až 100 fekálních cisteren měsíčně mimo evidenci. Radnici se to pochopitelně nelíbí. 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »