Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Zachráníme je?

31. 10. 2017

Zdravé lípy v Kolárově ulici mají být pokáceny

 

Omezení účasti veřejnosti

15. 10. 2017

ještě není vše ztraceno, ústavní stížnost skupiny senátorů nám dává naději na zachování práva veřejnosti platná již od r.1992

 

Čelákovice opět v České televizi

11. 10. 2017

Aktualizováno - přidán dopis určený vedení města

 

Báchorka o certifikátu

1. 10. 2017

Má město hodně peněz na účtu. Je to správně? Není to náhodou známka malé aktivity?  

 

Lysá obnovuje jednání o domově seniorů

28. 9. 2017

Zdá se, že si potřebu výstavby domovů seniorů uvědomují ve více městech. Obstojí Čelákovice v konkurenci? Bude kolem dostatek zeleně a klidu? Jaká je finanční kalkulace stavebních i provozních nákladů?

 

Kanalizace a komunikace ve staré Jiřině

6. 9. 2017

sliby jsou chyby, to přece víte! Občané čekající již leta se měli konečně dočkat. Asi se nedočkají

 

Proč se nezeptají lidí?

28. 8. 2017

Rozhodnutí o výstavbě lávek přes čelákovický potok

 

Beseda o veřejné správě

16. 6. 2017

 

Pozvánka na besedu s právníkem Oživení

9. 6. 2017

 

Svátek sousedů

30. 5. 2017

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »