Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Beseda o veřejné správě

16. 6. 2017

 

Pozvánka na besedu s právníkem Oživení

9. 6. 2017

 

Svátek sousedů

30. 5. 2017

 

Trapná aréna

8. 5. 2017

Docházejí již redakční radě síly a nebo jde jen o neschopnost?

 

Zápis komise rozvoje

5. 5. 2017

nepovedené studie městského stadionu

 

Stanovisko členů výboru Okrašlovacího spolku

2. 5. 2017

členové výboru vydali stanovisko k poškození velkého počtu stromů při stavbě cyklostezky Čelákovice - Lázně Toušeň

 

Čelákovické plánování

1. 5. 2017

AKTUALIZOVÁNO 1.5.2017

Bude vedení města schopné zajistit stavební povolení pro nejdůležitější akce? Zatím to tak nevypadá. Kamenka, kanalizace v Jiřině a Záluží, obchvat a jiné důležité akce stále na povolení čekají. Zajímavé je zjištění, jak dlouho se o akcích mluví a jak dlouho jsou ve výhledových plánech předkládány občanům.

 

Inspirace pro rodiny, školy, firmy i město

14. 2. 2017

Další možnosti získat dotace a především za rok 2016 540 nových instalací solárních panelů. Nově dotace i pro firmy. Zjednodušení postupu při získání dotace.

 

Investice města v roce 2017

10. 2. 2017

Slova, jen slova. Kolik jsme toho již slyšeli a jaký je výsledek? Bludný kruh nesplněných cílů.

 

Závady a nedostatky

6. 2. 2017

slušnost ve vztahu k občanům je možná, jinde to jde a v Čelákovicích jsme vyjimkou 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

následující »