Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Víte, že

11. 10. 2018

neuvěřitelné novinky na novém radničním periodiku

 

Co je důvodem vysoké přízně voličů?

9. 10. 2018

Kvalitní muzika na náměstí, kluziště a nějaké to jídlo zdarma. Obliba ODS strmě stoupá a možná v příštích volbách bude mít 100% mandátů. Na neplnění slibů se zapomene a ať se nějaký nepřítel našich občanů odváží ceknout.  

 

Více křížků není vždy nejlepší rozhodnutí

5. 10. 2018

Oblíbený kandidát na nevolitelném místě musí obdržet o 10% víc než je průměr hlasů na kandidátce. Pokud obdrží jen o 8% víc pak se nic nemění, ale Vaše oblíbená strana ztratí přesně tolik hlasů, které jste rozdali oblíbeným osobnostem na ostatních kandidátkách,

 

 

Volby 2018

4. 10. 2018

 

Předvolební Kulatý stůl

26. 9. 2018

zajímavá debata  o problematice života v Čelákovicích. Určitě shlédněte a udělejte si svůj názor

 

Vězení pro nečinné úředníky

23. 9. 2018

ochrana ovzduší jde do další fáze. Je to příklad pro ty, kterým není lhostejné, jak jsou úředníci v některých věcech liknaví. 

 

Obce mohou žádat o grant na zeleň ve městě

31. 8. 2018

Nová grantová výzva pro malé projekty zeleně

 

Rekonstrukce čističky

24. 8. 2018

Je zpackaná, nebo není?

 

Starosta města na sociálních sítích

26. 6. 2018

nečekejte Pátka ten o veřejné sociální sítě nemá zájem. Jen klub fanoušků smí vnímat největšího ze starostů Čelákovic. 

 

Měsíc cestování po Evropě zdarma

12. 6. 2018

Příležitost pro mladé. Nutné urychleně podat přihlášku

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »