Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Výhláška o územním plánu

12. 12. 2012

Termín pro předkládání návrhů je do 27.prosince 2012.K návrhům a podnětům podaným po uvedené lhůtě nemusí být přihlédnuto

 

Středočeská ovocná stezka

7. 12. 2012

Aktivní využití fondů EU. Inspirativní příklad od sousedů.

 

Zahájeno řízení ve věci ochraného pásma památkově chráněných objektů

13. 11. 2012

Máme jen nepatrné množství historických budov co zůstaly po řádění vandalů ve vedení města.Máme možnost je chránit? Zdá se, že dosud to nebylo možné. Naděje však zůstává neboť odbor Územního rozvoje a památkové péče v Brandýse - Staré Boleslavi zahájil řízení ve věci vyhlášení ochranného pásma památkově chráněných budov v Čelákovicích.

 

Kostlivec vylézá ze skříně

28. 10. 2012

Bývalé vedení města se chválí, jak vše co se v současné době dělá, velmi dobře pro současnou samosprávu připravilo.Ano jedním z takových "dobře" připravených je i souhlasné stanovisko k vydání územního rozhodnutí pro výstavbu bytového domu v ulici Kostelní. Nejsem právě pyšný na to, že se taková budova v blízkosti památkově chráněných budov bude stavět.Posuďte sami.Velmi dobře si přečtěte co na to říká Národní památkový ústav.

DVD je možné kopit v muzeu a ve sportovním centru SPRING

 

Premiéra filmu NIMBY

6. 10. 2012

 
Celý příspěvek | Rubrika: Udržitelný rozvoj | Fotografie: Premiéra filmu NIMBY | Komentářů: 1

Čelákovice ideální místo pro cyklisty

16. 8. 2012

Bude kolo v Čelákovicích opět dopravním prostředkem každodení potřeby?

 

Ministerstvo zveřejnilo návrh Státní energetické koncepce

9. 8. 2012

Je navrhovaný návrat do minulosti. Atom, uhlí a plyn mají být českou perspektivou. Ještě je možné zabránit realizaci navržené koncepce a zachránit tak obce ležící na zásobách uhlí jako např.Horní Jiřetín. Změna zveřejněného návrhu by v mnohém pomohla i proti výstavbě paroplynové elektrárny u Mochova. Můžete pomoci i Vy! Připojte se k výzvě Ekologického právního servisu.

 

Významné ocenění pro Čelákovice

5. 8. 2012

 

Firmy mohou přispět k udržitelnému rozvoji města

4. 8. 2012

Soutěž pro firmy, které mají zájem pomoci

 

Co je to udržitelný rozvoj?

16. 10. 2011

Co si představit pod slovy ,,neUDRŽITELNÝ ROZVOJ“?

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14