Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Slavnost na Vyšehořovické tvrzi opět za velkého zájmu občanů

8. 9. 2013

V sobotu 7. září 2013 proběhla již po šesté oslava na středověké tvrzi ve Vyšehořovicích. Kdo přišel, nelitoval, neboť pořadatelé připravili několik novinek a především se pochlubili tím, co je nového v probíhající rekonstrukci tvrze.Po téměř čtyřiceti letech se otevřel i kostel Sv.Martina.

 

Slavnost na středověké tvrzi - Vyšehořovice 7.9.2013

6. 9. 2013

 

MAS Střední Polabí zahajuje svou činnost

29. 8. 2013

 

Káranští světáci

26. 8. 2013

 

Připravte se na kontroly kotlů a pořiďte si nový za dotace!

24. 8. 2013

 

Pozvánka na již 6 ročník Čelákovických pouťových slavností

12. 8. 2013

Již tuto sobotu.

 

Stavba roku 2012

2. 7. 2013

Inspirace a doporučený cíl prázdninového výletu

 

Komentář k ideovým návrhům územního plánu

25. 6. 2013

Příspěvek Ing.Jiřího Kořínka předsedy komise výstavby 1990 až 1994 a předsedy komise pro rozvoj města 2002 až 2006

 

Moderní plynové elektrárny jsou v ČR k ničemu (článek z novinek.cz )

12. 5. 2013

 

PETICE ZA OCHRANU HISTORICKÉHO JÁDRA ČELÁKOVIC

24. 4. 2013

Zjištěné rozpory :

1) stavba je většinou umístěna v ploše vymezené územním plánem jako SIM - smíšené a zvláštní území, kde je mimo jiné " ...možné umístit stavby pro bydlení s polyfunkčním využitím...", nikoli stavbu pouze pro bydlení

2 ) stavba zasahuje do plochy vymezené územním plánem jako IZ - veřejná zeleň , což je dle územního plánu nezastavitelná plocha

3) zastavěnost pro plochu SIM je stanovena na 80% - to pro danné pozemky činí max 860 m2, v průvodní zprávě je uvedeno 926 m2

4) podlažnost pro plochu SIM je stanovena na max 4 podlaží - spodní objekt má 5 podlaží

5) projekt nerespektuje vyjádření památkářů

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »