Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Připravte se na kontroly kotlů a pořiďte si nový za dotace!

24. 8. 2013

 

Pozvánka na již 6 ročník Čelákovických pouťových slavností

12. 8. 2013

Již tuto sobotu.

 

Stavba roku 2012

2. 7. 2013

Inspirace a doporučený cíl prázdninového výletu

 

Komentář k ideovým návrhům územního plánu

25. 6. 2013

Příspěvek Ing.Jiřího Kořínka předsedy komise výstavby 1990 až 1994 a předsedy komise pro rozvoj města 2002 až 2006

 

Moderní plynové elektrárny jsou v ČR k ničemu (článek z novinek.cz )

12. 5. 2013

 

PETICE ZA OCHRANU HISTORICKÉHO JÁDRA ČELÁKOVIC

24. 4. 2013

Zjištěné rozpory :

1) stavba je většinou umístěna v ploše vymezené územním plánem jako SIM - smíšené a zvláštní území, kde je mimo jiné " ...možné umístit stavby pro bydlení s polyfunkčním využitím...", nikoli stavbu pouze pro bydlení

2 ) stavba zasahuje do plochy vymezené územním plánem jako IZ - veřejná zeleň , což je dle územního plánu nezastavitelná plocha

3) zastavěnost pro plochu SIM je stanovena na 80% - to pro danné pozemky činí max 860 m2, v průvodní zprávě je uvedeno 926 m2

4) podlažnost pro plochu SIM je stanovena na max 4 podlaží - spodní objekt má 5 podlaží

5) projekt nerespektuje vyjádření památkářů

 

Zdravý rozum mívá dovolenou

7. 4. 2013

Bytový dům v Kostelní ulici 4 podlaží 25 bytů jen 62 metrů od památkově chráněného objektu fary

 

Územní plán a jeho příprava – 24.dubna 2013 budou odkryté karty.

6. 4. 2013

 

MAS - Střední Polabí o.s. poprvé zasedala

12. 2. 2013

Místní Akční skupina má při svém startu 32 členů.Očekávají se v nejbližších dnech další přírůstky z obcí Záryby, Nový Vestec, Sojovice, Jenštejn, Borek. Jednání probíhají i s obcemi Zápy, Dřevčice...

 

MAS znamená Místní akční skupina

13. 1. 2013

Dne 10.ledna 2013 se poprvé na čelákovické radnici setkali partneři připravovaného Místního akčního sdružení. Přítomní byli mimo zájemců z Čelákovic i členové veřejné správy, podnikatelé a neziskové organizace z okolních obcí Brandýsa n/L - St.Boleslavi, Káraného, Záp, Zelenče, Lázní Toušeň, Mratína a Skorkova.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

následující »