Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Internetové stránky města mají zajímavé vylepšení

15. 11. 2013

 

Ukliďme svět – ukliďme Čelákovice

23. 10. 2013

27.října akce skautů a komise životního prostředí , za podpory města Čelákovice a MAS Střední Polabí

 

Zpráva o akcích MAS - Střední Polabí

15. 10. 2013

 

Slavnost na Vyšehořovické tvrzi opět za velkého zájmu občanů

8. 9. 2013

V sobotu 7. září 2013 proběhla již po šesté oslava na středověké tvrzi ve Vyšehořovicích. Kdo přišel, nelitoval, neboť pořadatelé připravili několik novinek a především se pochlubili tím, co je nového v probíhající rekonstrukci tvrze.Po téměř čtyřiceti letech se otevřel i kostel Sv.Martina.

 

Slavnost na středověké tvrzi - Vyšehořovice 7.9.2013

6. 9. 2013

 

MAS Střední Polabí zahajuje svou činnost

29. 8. 2013

 

Káranští světáci

26. 8. 2013

 

Připravte se na kontroly kotlů a pořiďte si nový za dotace!

24. 8. 2013

 

Pozvánka na již 6 ročník Čelákovických pouťových slavností

12. 8. 2013

Již tuto sobotu.

 

Stavba roku 2012

2. 7. 2013

Inspirace a doporučený cíl prázdninového výletu

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

následující »