Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Oslavy Vyšehořovické tvrze

7. 9. 2014

 

Rekonstrukce městského stadionu začala

28. 8. 2014

otiskuji příspěvek předsedy TJ SPartak Ing.Jaroslava Ryneše

 

Má vlast cestami proměn

7. 5. 2014

Již 10.května v Praze na Vyšehradě

 

Vzor by tu byl

15. 3. 2014

 

Tréniková výzva

6. 3. 2014

neváhejte podpořit lze jen omezený počet projektů do celkové výše 80.000, - Kč

 

Mimořádné ocenění v soutěži měst

10. 12. 2013

 

Rada kraje nesouhlasí s návrhem Aktualizace Státní energetické koncepce ČR

9. 12. 2013

Podobná vyjádření je třeba pečlivě sledovat s ohledem na plány RWE s výstavbou paroplynové elektrárny.

 

Internetové stránky města mají zajímavé vylepšení

15. 11. 2013

 

Ukliďme svět – ukliďme Čelákovice

23. 10. 2013

27.října akce skautů a komise životního prostředí , za podpory města Čelákovice a MAS Střední Polabí

 

Zpráva o akcích MAS - Střední Polabí

15. 10. 2013

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »