Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Skončilo LEPŠÍ MÍSTO v Čelákovicích?

17. 10. 2014

AKTUALIZOVÁNO 17.10.2014 WEB Lepší místo opět na stránkách města Čelákovice www.celakovice.cz

 

 

článek předsedy komise pro životní prostředí RNDr.Petříka

8. 10. 2014

již na třetí jednání rady města nebyl zařazen zápis z jednání komise pro životní prostředí

 

Zahájena diskuze o problematice gymnázia

4. 10. 2014

 
Celý příspěvek | Rubrika: Udržitelný rozvoj | Komentářů: 3

Lepší místo

28. 9. 2014

 AKTUALIZOVÁNO 28.9.2014 Příspěvek RNDr.Petříka předsedy komise pro životní prostředí na diskusním foru města

AKTUALIZOVÁNO 6.7.2014 Reálný obraz našeho města bez příkras. Máme možnost změny, ale vedení města musí chtít něco pro to udělat.!!!. Uvádím příklady měst, kde podobnou spolupráci s občany již dávno provozují.

 

Výsledky činnosti komise pro životní prostředí za poslední čtyři roky

23. 9. 2014

 

Město nespolupracuje

13. 9. 2014

 

Oslavy Vyšehořovické tvrze

7. 9. 2014

 

Rekonstrukce městského stadionu začala

28. 8. 2014

otiskuji příspěvek předsedy TJ SPartak Ing.Jaroslava Ryneše

 

Má vlast cestami proměn

7. 5. 2014

Již 10.května v Praze na Vyšehradě

 

Vzor by tu byl

15. 3. 2014

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

následující »