Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zveřejněn návrh rozpočetu r.2019 a výhled pro r.2020-21

26. 11. 2018

Na úřední desce byl dnes zveřejněn návrh rozpočtu r.2019 , předpokládané plnění 2018 a výhled pro r.2020 - 2021. Je to zajímavé čtení, ale zvláště pro r.2019 je uvedeno minimum konkrétního. Zase se občanům tají co se vlastně má dělat. Máme podle starosty vzorové transparentní jednání zastupitelstva. Zřejmě na elektronické úřední desce není zveřejnění úplné a to by mohlo vést k neplatnosti rozpočtu.  

Zveřejnění

Obec má zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanovenu povinnost zveřejnit návrh rozpočtu před jeho projednáváním zastupitelstvem obce, aby se k němu mohli vyjádřit občané. Návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce). Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Novelou provedenou zákonem č. 465/2011 Sb. došlo k zpřesnění, v jakém nejužším rozsahu může být zveřejněn návrh rozpočtu na „klasické“ úřední desce. Před touto novelou docházelo k nejasnostem ohledně vhodného rozsahu zveřejnění návrhu rozpočtu na „klasické“ úřední desce. Z praxe byly známy případy, kdy obec na úřední desce zveřejnila jen celkové příjmy a výdaje obsažené v návrhu rozpočtu. Dokonce se objevily i případy, kdy na úřední desce obce byl zveřejněn pouze odkaz, že návrh rozpočtu je k dispozici na obecním úřadě. Současně byla novelou stanovena povinnost dálkovým způsobem zveřejňovat úplné znění návrhu rozpočtu. Jedná se o zvláštní ustanovení ve vztahu ke správnímu řádu, protože podle správního řádu se na „klasické“ a na „elektronické“ úřední desce zveřejňuje dokument ve stejném rozsahu. V případě, že obec nezveřejní návrh svého rozpočtu stanoveným způsobem, dopustí se správního deliktu, za který jí příslušný správní orgán uloží pokutu do výše 1 mil. Kč.